Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Europeiskt medborgarskap
Stadgan om de grundläggande rättigheterna
Grundläggande rättigheter
Allmänhetens tillgång
till handlingar
Utbildning och rörlighet
för ungdomar
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Rösträtt, framställningar, Europeiska ombudsmannen: ett aktivt medborgarskap
Unionsmedborgarskapet ersätter inte det nationella medborgarskapet, utan kompletterar det. Denna princip fastställs i Amsterdamfördraget och beskrivs på nytt på en framträdande plats i konventets utka...
> more


Stadgan: gemensamma rättigheter och värden
"Europas folk har mellan sig skapat en allt fastare sammanslutning och har beslutat att dela en fredlig framtid på grundval av gemensamma värden." På detta sätt inleds ingressen till stadgan om de gru...
> more


Skyddet för de grundläggande rättigheterna
Europeiska unionen grundar sig på mänskliga rättigheter, medborgerliga fri- och rättigheter och rättsstatsprincipen, och ändå rapporteras det regelbundet om kränkningar av dessa rättigheter i hela E...
> more


Större öppenhet och bättre ansvarsutkrävande
Öppenhet och tillgång till information från offentliga myndigheter är något av kärnan i alla fungerande demokratier. Utan det kan regering och myndigheter inte ställas till svars. Därför slogs det fas...
> more


Erasmus - Inbjudan till resa
Erasmusprogrammet såg dagens ljus 1987. Under detta första år fick 3000 studenter möjlighet att resa och bygga på sin utbildning vid ett annat universitet i Europa. År 2002, alltså femton år senare,...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004