Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet
EP:s organisation
och arbetssätt
Medbeslutande
och andra beslutsförfaranden
Budgetbefogenheter
Budgetkontroll
Demokratisk kontroll
Ledamotsstadga och stadga
för europeiska politiska partier
Tillfälliga utskott
och undersökningsutskott
Övriga EU-institutioner
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Gå och rösta!
Sedan 1979 väljer EU-medborgarna själva de personer som skall representera dem i Europaparlamentet. Europaparlamentarikerna väljs direkt i allmänna val för en mandatperiod på fem år. Valsystemet är in...
> more


Hur arbetar Europaparlamentet?
När den nyvalde Europaparlamentarikern börjar sitt uppdrag direkt efter valet måste han eller hon bli medlem i en politisk grupp, tala om vilket utskott som han eller hon är intresserad av, välja or...
> more


En hel del-lagstiftare
Vad är Europaparlamentet egentligen till för? Liksom parlament i andra demokratier har Europaparlamentet till uppgift att granska den verkställande makten, se hur skattebetalarnas pengar används och a...
> more


Europaparlamentets budgetbefogenheter
Sedan EG grundades har Europaparlament sett till att skattebetalarna fått bästa möjliga valuta för sina skattepengar genom att besluta om en vettig och ansvarsfull budget. Parlamentets befogenheter ...
> more


Kontrollera att skattebetalarnas pengar används rätt
Då Jacques Santers kommission tvingades avgå 1999 blev hela Europa djupt chockerat. De 20 kommissionsledamöterna avgick efter att Europaparlamentets budgetkontrollutskott hade påvisat oegentligheter...
> more


Riktade kontroller för mer demokrati
I och med Santer-kommissionens avgång 1999 och Eurostataffären 2003 uppmärksammades hur viktigt Europaparlamentets granskningsuppdrag är. Båda de omtalade fallen är exempel på hur parlamentarikerna kr...
> more


Nej till stadga för Europaparlamentets ledamöter, men ja till stadga för de europeiska partierna
En del av Europaparlamentets arbete är fortfarande till förvånansvärt stor del präglat av nationella snarare än europeiska hänsyn. Till exempel har Europaparlamentets ledamöter inte lika lön. Istället...
> more


Parlamentet som kontrollinstans
Under 1996 och 1997 tillsatte Europaparlamentet två undersökningskommittéer. Den ena behandlade transitering i gemenskapen och den andra, som väckte större uppmärksamhet, frågan om hur BSE-krisen skul...
> more


EU:s institutioner
Europeiska unionen är varken en federation som USA eller ett enkelt samarbetsorgan som FN. EU är en politisk, juridisk och organisatorisk konstruktion som är unik i sitt slag. De länder som ingår i un...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004