Raffaele FITTO : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 18-05-2015 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
  • 19-05-2015 / 20-05-2015 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
  • 21-05-2015 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
  • 13-12-2016 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Místopředseda

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 06-12-2015 : Forza Italia (Itálie)
  • 07-12-2015 / 01-07-2019 : Conservatori e Riformisti (Itálie)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 14-07-2014 / 19-05-2015 : Delegace pro vztahy s Japonskem
  • 20-05-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  • 20-05-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
  • 20-05-2015 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-05-2015 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 14-07-2014 / 18-05-2015 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
  • 20-05-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
  • 20-05-2015 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
  • 20-05-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o posouzení toho, jak je rozpočet EU využíván pro reformu veřejného sektoru  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) IT  
 

Ho votato positivamente questa relazione, poiché intende limitare la necessità di introdurre costosi adeguamenti per consentire il monitoraggio delle prestazioni dei motori per un piccolo sottogruppo di motocicli e quadricicli. In particolare essa sosterrà il mercato delle microautomobili, che sono generalmente utilizzate dalla popolazione rurale e dalle persone anziane.

Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) IT  
 

Ho votato a favore della presente relazione in quanto vieta le esportazioni e le importazioni, la promozione e la fornitura a paesi terzi di beni che non hanno altro uso che per esecuzioni capitali o tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti salvo autorizzazione delle autorità competenti (che si riservano il diritto di annullare, sospendere, modificare o ritirare un'autorizzazione che hanno già concesso), indipendentemente dalla loro provenienza.

Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy (A8-0376/2018 - David Martin) IT  
 

Ho votato a favore della presente relazione poiché gli accordi di partenariato economico istituiscono un quadro per le relazioni economiche e commerciali di lungo termine con l'UE, presentano una componente fortemente orientata allo sviluppo, sono caratterizzati da una liberalizzazione asimmetrica degli scambi a favore dei paesi ACP e prevedono adeguate garanzie per le industrie nazionali. In particolare costituirà uno strumento importante per lo sviluppo economico di un paese a reddito basso come Samoa.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o druhu Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o podpoře evropského odvětví obilovin  
- P8_DCL(2016)0132 - Nevzato v potaz  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 21 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o zavíječi zimostrázovém (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt