Please fill this field
Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Vācija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Ravensburg

Sākums Norbert LINS

Priekšsēdētājs

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Loceklis

CPCO
Komiteju priekšsēdētāju konference
DEEA
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-MX
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg