Please fill this field
Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Nemecko - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Dátum narodenia : , Ravensburg

Domovská stránka Norbert LINS

Predseda

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Člen

CPCO
Konferencia predsedov výborov
DEEA
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Náhradník

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
D-MX
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg