Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Ravensburg

Начална страница Norbert LINS

Председател

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Член

CPCO
Съвет на председателите на комисии
DEEA
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-MX
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg