Az Európai Parlament közös munkacsoportjai

A közös munkacsoportok fórumot biztosítanak a különböző képviselőcsoportok közötti, konkrét kérdésekről folytatott informális eszmecserékhez, valamint a képviselők és a civil társadalom közötti kapcsolatokhoz. Mindegyikük legalább három különböző képviselőcsoporthoz tartozó képviselőkből áll.

A közös munkacsoportok nem hivatalos parlamenti szervek, de a Parlament elismeri őket. E csoportokat az egyes jogalkotási ciklusok elején a képviselőcsoportok elnökei közötti megállapodás alapján határozzák meg.

A közös munkacsoportok listája

A jelenlegi jogalkotási ciklusban ez a közös munkacsoportok listája. A közös munkacsoportok nem tévesztendők össze nem hivatalos csoportosulásokkal vagy baráti csoportokkal, amelyeket hivatalosan nem ismernek el, és ezért nem szerepelnek ebben a jegyzékben.

A közös munkacsoportokra vonatkozó szabályok

A közös munkacsoportokra az eljárási szabályzat 35. cikke és más belső szabályok vonatkoznak.

Az átláthatóság érdekében csak az átláthatósági nyilvántartásban szereplő érdekképviselők vehetnek részt a Parlamenten belül szervezett képviselőcsoportok közötti tevékenységekben (üléseken vagy rendezvényeken való részvétel, támogatás vagy társszervezés). Ezenkívül minden közös munkacsoportnak éves nyilatkozatot kell közzétennie a pénzügyi érdekeltségeiről, amely tartalmazza a készpénzben vagy természetben kapott valamennyi támogatást (pénzügyi, személyzeti és anyagi támogatás).

A közös munkacsoportok számára tilos továbbá:

  • a Parlament vagy a képviselőcsoportok nevének vagy logójának használata;
  • véleménynyilvánítás a Parlament nevében;
  • olyan tevékenységek végzése, amelyek összetéveszthetők a Parlament vagy szervei hivatalos tevékenységeivel;
  • olyan tevékenységek végzése, amelyek negatív hatással lehetnek az uniós intézményekkel vagy harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokra; és
  • olyan rendezvények tartása harmadik országokban, amelyek egybeesnek egy hivatalos parlamenti szerv küldetésével, beleértve a választási megfigyelést is.

A quaestorok felelősek a közös munkacsoportok felügyeletéért.