Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Com. Românași

Prima pagină Daniel BUDA

Vicepreședinte

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru

ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
JURI
Comisia pentru afaceri juridice

Activități recente

Impactul deșeurilor marine asupra pescuitului (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud)

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

Deșeurile marine reprezintă una dintre principalele probleme care trebuie depășite dacă dorim să avem din nou ecosisteme marine și costiere sănătoase. Aceste ecosisteme joacă un rol major atât în echilibrarea climei, cât și în asigurarea unei baze pentru activitățile marine și costiere, inclusiv pentru pescuit și acvacultură. Multe aspecte sociale, economice și de mediu intră în ecuația complexă a fenomenului poluării marine.
Deșeurile „vizibile” sunt doar vârful aisbergului. Masa cumulată a deșeurilor care plutesc la suprafață reprezintă doar 1% din materialele plastice din oceane. Deșeurile se acumulează la suprafață, dar și în coloana de apă și chiar în fosele oceanice de mare adâncime, cum ar fi Groapa Marianelor, unde au fost găsite deșeuri la adâncimi de peste 10 000 de metri.
Deșeurile marine sunt responsabile de pierderi cuprinse între 1 % și 5 % din totalul veniturilor din activitățile de pescuit. Pentru a combate deșeurile marine este nevoie de: o mai bună înțelegere a fenomenului, un cadru legislativ mai eficient, o perspectivă cuprinzătoare și globală asupra ciclului de viață al deșeurilor, un plan de acțiune pe uscat și, în special măsuri de combatere a microplasticelor și nanoplasticelor. Am votat în favoarea acestui raport deoarece trebuie abordat de îndată impactul deșeurilor marine pentru a proteja ecosistemele.

Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice (A9-0034/2021 - Tonino Picula)

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

Politica de coeziune este cel mai mare și mai important instrument de investiții din Europa și joacă astfel un rol crucial în combaterea schimbărilor climatice. Următorii zece ani vor trasa drumul de urmat și posibilitățile politice pentru deceniile următoare. Parlamentul European a declarat starea de „urgență climatică și de mediu” și pune accentul pe programul de investiții, invitând să se să se realizeze „o reformă amplă a politicilor sale de investiții în domeniul agriculturii, comerțului, transporturilor, energiei și infrastructurii”.
Pactul verde european și angajamentul pentru o Europă neutră climatic până cel târziu în 2050 impun adoptarea unor măsuri urgente și concrete pe teren pentru atingerea obiectivelor climatice intermediare pentru 2030 și 2040. Tranziția către neutralitatea climatică poate fi realizată numai urmând o cale echitabilă și justă din punct de vedere social, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Coeziunea economică, socială și teritorială implică, în acest sens, punerea unui accent deosebit pe o creșterea sustenabilă și de locuri de muncă verzi, respectând nevoile diferitelor sectoare, o coeziune socială dublată de o tranziție justă, o coeziune teritorială, cu înțelegerea diferitelor nevoi ale regiunilor UE, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

O Strategie europeană privind datele (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri)

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

Prin crearea unei piețe unice în acest domeniu, datelor vor putea circula liber pe teritoriul UE și în toate sectoarele în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor, al publicului și al administrațiilor publice. Cetățenii, întreprinderile și organizațiile ar trebui să fie în măsură să ia decizii mai bune pe baza informațiilor rezultate din datele fără caracter personal, care ar trebui să fie puse la dispoziția tuturor.
Datele se află în centrul transformării digitale, conturând modul în care producem, consumăm și trăim. Accesul la un volum tot mai mare de date și capacitatea de a le utiliza sunt esențiale pentru inovare și creștere. Inovarea bazată pe date poate aduce beneficii majore și concrete cetățenilor – de exemplu prin medicina personalizată sau mobilitatea sporită – precum și economiei europene, de la îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor la modernizarea serviciilor publice.
UE va crea o piață unică a datelor în care datele pot circula în cadrul UE și între sectoare, în beneficiul tuturor. Totodată, trebuie subliniat faptul că normele europene, în special cele referitoare la confidențialitatea și protecția datelor, precum și dreptul concurenței, sunt respectate pe deplin, iar normele privind accesul la date și utilizarea datelor sunt corecte, practice și clare, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

More and more #governments, along with human rights group “#Amnesty #International” are expressing concern about the health of Russian opponent #alexeinavalny. Russia must respect and protect the rights to #life and #health of prisoners. https://t.co/nm5R5vMCk4 

A sad day for #United #Kingdom and the entire European #monarchy. Prince Philip, the Duke of Edinburgh passed away. His Royal Highness represented an image of #stability and #balance for both Buckingham Palace and the British state. https://t.co/qsxhSzFUWx 

#Romania and the #Republic of #Moldova stand together to tackle Covid-19. Romania will soon deliver the third tranche of vaccines in the Republic of Moldova. It is a gesture of #solidarity and #responsibility on the part of the Romanian authorities. https://t.co/aGm3n46YzV 

Contact

Bruxelles

Strasbourg