Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Com. Românași

Prima pagină Daniel BUDA

Vicepreședinte

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru

DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
JURI
Comisia pentru afaceri juridice

Activități recente

Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

Criza de COVID-19 are un impact negativ asupra stabilității economice și financiare a regiunilor afectate de extindere și de politica de vecinătate, majoritatea urmând să intre în recesiune în acest an.
Asistența este unul din instrumentele UE pentru răspunderea la crizele externe. Potrivit prevederilor raportului votat, aceasta ar lua forma împrumuturilor și ar trebui finanțată printr-o operațiune de împrumut pe care Comisia ar urma să o desfășoare în numele UE. Așadar, AMF ar fi utilizat pentru remedierea situațiilor de criză a balanței de plăți.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că este necesară acordarea asistenței pentru stabilitatea financiară, dar și pentru ca statele vizate de politica de extindere să poată ieși din impasul și criza cauzate de pandemia de COVID-19.

Măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE)

14-05-2020
Explicații scrise ale votului

Pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19 a fost declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății(OMS), iar statele membre au pus în aplicare un set de măsuri de izolare și de distanțare socială a persoanelor. Aceste măsuri ar putea împiedica societățile și societățile cooperative să-și respecte obligațiile juridice care le revin. În special în temeiul dreptului național și al dreptului Uniunii în privința societăților comerciale, creând dificultăți în ceea ce privește organizarea adunărilor lor generale.
La nivel național, majoritatea statelor au pus în aplicare o serie de măsuri de urgență cu scopul de a sprijinii societățile și societățile cooperative, oferindu-le instrumentele necesare în actualele circumstanțe. În mod special, statele membre au permis utilizarea de instrumente și procese digitale pentru convocarea a adunărilor generale, dar au și prelungit termenele de convocare a adunărilor generale pentru 2020.
Votul meu pentru raportul privind Măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE) este unul pozitiv și consider că aceste măsuri temporare sunt necesare dată fiind situația actuală de pandemie cu care se confruntă toate statele membre UE.

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări

17-04-2020
Explicații scrise ale votului

În urma conflictului din Siria de Nord-Est și a incertitudinilor care privesc Declarația UE-Turcia, un flux mare de migranți riscă să apară la granițele Greciei și Bulgariei. Acest lucru va avea implicații asupra facilităților de primire din Grecia, asupra sistemelor și procedurilor de azil, precum și asupra protecției eficiente a frontierelor externe ale Greciei și Bulgariei. Comisia și-a propus să pună la dispoziție 350 milioane EUR suplimentari în credite de angajament și 20 milioane EUR în credite de plată pentru a face față impactului agravării potențiale a situației.
Am votat în favoarea proiectului de buget rectificativ nr. 1/2020, prezentat de Comisie deoarece acesta este dedicat în principal furnizării, în cadrul creditelor de angajament, a sumei de 350 de milioane EUR pentru a răspunde nevoilor rezultate din creșterea presiunii migrației în Grecia, a sumei de 115 milioane EUR pentru a oferi un răspuns urgent în cazul unei deteriorări suplimentare a focarului COVID-19 și a sumei de 100 de milioane EUR pentru a sprijini reconstrucția post-cutremur în Albania.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Măsuri privind sprijinirea agriculturii, dar și a altor sectoare precum turismul, pe agenda grupurilor de lucru din cadrul Parlamentului European! Astăzi și mâine, particip la reuniunea pregătitoare a Comisiei REGI, la grupul de lucru al PPE și la reuniunea Comisiei AGRI. https://t.co/vhsw4knbmk 

Contact

Bruxelles

Strasbourg