Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Com. Românași

Prima pagină Daniel BUDA

Vicepreședinte

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru

ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
JURI
Comisia pentru afaceri juridice

Activități recente

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

La 28 mai 2020, Comisia a prezentat un nou program de sine stătător „UE pentru sănătate” în valoare de 9,4 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, în cadrul planului de redresare. Programul în domeniul sănătății a fost inclus în propunerea inițială privind CFM 2021-2027 ca parte integrantă a Fondului social european Plus (FSE+), fiind una dintre componentele acestuia.
Programul „UE pentru sănătate” prevede noi acțiuni, care vor acoperi lacunele constatate în contextul pandemiei de COVID-19 în ceea ce privește dezvoltarea și producerea de medicamente, furnizarea adecvată de medicamente și echipamente în spitale și punerea la dispoziție de suficiente resurse medicale umane, adoptarea de instrumente și servicii digitale care să permită continuitatea serviciilor de îngrijire, precum și necesitatea de a menține accesul la bunuri și servicii esențiale pe timp de criză.
Am votat în favoarea acestui raport, considerând ca doar un program separat și robust va putea avea rezultate în eventualitatea unor viitoare pandemii și amenințări la adresa sănătății și, foarte important, va face sistemele de sănătate ale UE mai reziliente, capabile să depășească deficiențele actuale, cum ar fi penuria de medicamente, inegalitățile în materie de sănătate, și va sprijini sectorul sănătății în tranziția digitală.

Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Planul de investiții pentru o Europă durabilă joacă un rol central în asigurarea succesului Pactului verde și al tranziției către o economie mai sustenabilă, mai competitivă, mai circulară și mai rezilientă în concordanță cu angajamentele de mediu ale Uniunii, inclusiv cu angajamentele climatice prevăzute în Acordul de la Paris și cu Legea europeană a climei.
Trebuie subliniat faptul că planul ar trebui să fie în centrul unui răspuns al Uniunii coordonat și favorabil incluziunii pentru construirea unei economii și a unei societăți mai reziliente după criza provocată de pandemia de COVID-19 și ar trebui să stimuleze coeziunea teritorială, socială și economică.
Mai mult, realizarea unei tranziții echitabile către neutralitatea climatică este o responsabilitate majoră pentru UE. Este nevoie de punerea în aplicare a unor măsuri și politici adecvate pentru ca această transformare să fie un succes, implicând sectorul public și cel privat, regiunile, orașele și statele membre.
M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că investițiile pentru sprijinirea printr-o strategie industrială coerentă a unei tranziții sustenabile, a agendei digitale și a suveranității europene în sectoarele strategice, trebuie să reprezinte o prioritate.

Programul InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Fondul InvestEU constă într-o garanție bugetară a UE care va sprijini produsele financiare furnizate de partenerii de implementare. Acesta vizează proiectele cu valoare adăugată europeană și promovează o abordare coerentă a finanțării obiectivelor de politică ale UE.
Scopul este de a oferi finanțare actorilor economici pe care finanțatorii privați nu pot sau nu doresc întotdeauna să îi finanțeze din cauza profilului lor de risc, pentru a promova competitivitatea economiei UE, creșterea sustenabilă, convergența, reziliența și incluziunea socială și integrarea piețelor de capital din UE în conformitate cu obiectivele de politică ale UE în diferite sectoare.
Bazat pe o garanție a UE, Programul InvestEU va contribui la modernizarea bugetului UE și va spori impactul acestuia „făcând mai mult cu mai puține resurse”. Pentru proiectele viabile din punct de vedere economic care pot genera venituri, o utilizare mai sistemică a garanției bugetare poate contribui la creșterea impactului fondurilor publice.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece prin diversificarea surselor de finanțare și promovarea unei finanțări sustenabile și pe termen lung, Programul InvestEU va contribui la integrarea piețelor europene de capital în cadrul uniunii piețelor de capital dar și la implementarea Pactului verde european și a Planului de investiții al Pactului verde european.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

During today's press conference, I highlighted the main objectives that the #Liberal government has in 2021-2024. At the same time, I mentioned the #achievements of the #LudovicOrban government. https://t.co/kZGcF2aOsn 

During today's press conference, I highlighted the main objectives that the #Liberal government has in 2021-2024. At the same time, I mentioned the #achievements of the #Ludovicorban government. https://t.co/GVDjRrRM3U 

During the #RALF event it was discussed about: practices, business models, successful examples and case studies in #Romanian, #European and #international agriculture. 🇪🇺👨‍🌾 https://t.co/woWFG858lc 

Contact

Bruxelles

Strasbourg