Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Data urodzenia : , Com. Românași

Strona główna Daniel BUDA

Wiceprzewodniczący

AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członek

ANIT
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu
DMER
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo

REGI
Komisja Rozwoju Regionalnego
JURI
Komisja Prawna

Ostatnie prace

OPINIA w sprawie zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku

08-07-2021 AGRI_AD(2021)691105 PE691.105v02-00 AGRI
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Hilde VAUTMANS

Europejska Agencja Leków (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) RO

08-07-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Obiectivul prezentului regulament este acela de a transpune în practică lecțiile învățate până în prezent, printre care se numără cea referitoare la necesitatea ca Uniunea să instituie un cadru instituțional adecvat pentru a face față situațiilor de urgență, cum este cea pe care o trăim, fără a recurge la improvizații, stabilind un mandat clar și permițând instituțiilor Uniunii să își asume un rol mai activ, care să fie totodată justificat din punct de vedere juridic.
Acest regulament are drept principale elemente de sprijin primele componente propuse în cadrul Uniunii Europene a Sănătății: mecanismul de combatere a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, care reglementează acțiunea la nivelul Uniunii în domeniile pregătirii, supravegherii, evaluării riscurilor, alertei timpurii și reacției, precum și mandatul consolidat al Agenției Europene pentru Medicamente, dar și al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, ca piloni esențiali ai acestuia, consolidându-se coordonarea și sinergiile dintre aceste două organisme.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece prin această propunere și prin modificările introduse se urmărește ca agenția să acționeze cu mai multă rapiditate și siguranță în situații de urgență, desfășurându-și activitatea într-un mod mai coordonat cu statele membre, dar și cu industria.

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) RO

08-07-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Programul general de acțiune pentru mediu al Uniunii până în 2030 (PAM 8) este un instrument strategic ambițios la nivel înalt orientează politica de mediu a UE până în 2030, cuprinzând acțiunile și țintele Pactului verde european și ale ODD și monitorizând totodată riguros progresele înregistrate în realizarea lor. Pentru a nu anticipa rezultatul negocierilor pentru numeroasele strategii și inițiative anunțate în Pactul verde european, este logic ca obiectivele tematice prioritare ale PAM 8 să aibă un caracter general mai amplu, cuprinzând și obiectivele Pactului verde european, astfel cum sunt convenite.
PAM 8 vizează accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, obiectivul pe termen lung pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei” fiind deja stabilit în PAM 7. Cele șase obiective tematice prioritare ale PAM 8 vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptarea la schimbările climatice, un model de creștere care redă planetei mai mult decât consumă, un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării, protejarea și refacerea biodiversității și reducerea principalelor presiuni asupra mediului și a climei legate de producție și consum.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece al 8-lea program de acțiune pentru mediu va contribui la accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg