Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Data urodzenia : , Com. Românași

Strona główna Daniel BUDA

Wiceprzewodniczący

AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członek

ANIT
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu
DMER
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo

REGI
Komisja Rozwoju Regionalnego
JURI
Komisja Prawna

Ostatnie prace

Europejska inicjatywa obywatelska „Zakończmy epokę klatek” (debata) RO

10-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-10(4-019-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę (B9-0305/2021) RO

10-06-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Transformarea digitală este o prioritate strategică esențială a Uniunii, care este asociată în mod inevitabil cu o expunere mai mare la amenințările cibernetice.
Din păcate, criza provocată de pandemia de COVID-19 a evidențiat vulnerabilitățile cibernetice în unele sectoare critice, în special în domeniul asistenței medicale, iar măsurile asociate de telemuncă și distanțare socială au sporit dependența noastră de tehnologiile digitale și de conectivitate.
În acelali timp, atacurile cibernetice și criminalitatea informatică, inclusiv spionajul și sabotajul, precum și accesarea și manipularea sistemelor, structurilor și rețelelor TIC prin intermediul instalării răuvoitoare și ilegale, sunt din ce în ce mai numeroase și mai sofisticate în întreaga Europă.
Amenințările hibride sunt din ce în ce mai numeroase, inclusiv utilizarea campaniilor de dezinformare și a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii, proceselor economice și instituțiilor democratice, și devin o problemă gravă atât în lumea fizică, cât și în cea cibernetică. Ele riscă să afecteze procesele democratice, cum ar fi alegerile, procedurile legislative, aplicarea legii și justiția.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că este nevoie de un cadru de securitate solid și coerent pentru a proteja întregul personal, toate datele, rețelele de comunicații și sistemele informatice ale UE, precum și procesele decizionale împotriva amenințărilor cibernetice.

Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej oraz stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie warunkowości (B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021) RO

10-06-2021
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, valori consacrate la articolul 2 din TUE.
Orice risc clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor consacrate la articolul 2 din TUE nu privește numai statul membru în care se materializează riscul, ci are un impact și asupra celorlalte state membre, asupra încrederii reciproce dintre acestea, asupra naturii înseși a Uniunii și asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi în temeiul legislației Uniunii.
Interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate, astfel că este de datoria Comisiei să reacționeze rapid la încălcările continue grave ale principiilor statului de drept în unele state membre, care provoacă un pericol grav în ceea ce privește distribuirea echitabilă, legală și imparțială a fondurilor UE.
Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece sunt indicii tot mai clare de utilizare abuzivă a bugetului Uniunii ca mijloc de deteriorare a statului de drept în unele state membre.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

Na stronie EP NEWSHUB

The inaugural Plenary meeting of the Conference on the Future of Europe was held in Strasbourg. 🇪🇺 It is an important step for the development of the #European project. The future of our continent is in our hands. Let's build #Europe together! https://t.co/Bmo3uGazaM 

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” Mahatma Gandhi This week I presented, together with my colleague @IECarvalhais the draft report and recommendation on protection of animals during transport. @EP_AnimalTran https://t.co/TrvOqqcrY3 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg