Please fill this field
Tomáš ZDECHOVSKÝ Tomáš ZDECHOVSKÝ
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Česko - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Česko)

Dátum narodenia : , Havlíčkův Brod

Životopis Tomáš ZDECHOVSKÝ

Pôvodné znenie : CS


Životopis   (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslanec)

Aktualizované: 02/07/2015

Vzdelanie (tituly a diplomy)

 • 1998-2004 : Mgr. et Mgr., pastoračne sociálny asistent (humanitné štúdie), pedagóg voľného času (vychovávateľstvo), Juhočeská univerzita, České Budějovice
 • 2002-2003 : Bc., veda o sociálnej komunikácii so špecializáciou na politickú komunikáciu (kampane), Pápežská saleziánska univerzita, Rím
 • 2004-2008 : Mgr., odbor mediálne štúdie a žurnalistika so špecializáciou na krízovú komunikáciu, Masarykova univerzita, Brno

Pracovné skúsenosti

 • 2000-2005 : redaktor, neskôr šéfeditor spravodajstva, zástupca šéfredaktora a od roku 2004 riaditeľ Magazínu ChristNet.cz
 • 2004-06/2014 : riaditeľ a od roku 2008 konateľ spoločnosti Commservis.com, s.r.o.
 • 2011-06/2014 : riaditeľ spoločnosti WIFI Czech Republic

Politické skúsenosti

Funkcie v politickej strane alebo odborových zväzoch príslušného členského štátu

 • 2006-... : člen KDU-ČSL
 • 02/2007-12/2008 : manažér KDU-ČSL v Pardubickom kraji

Funkcie v národnom parlamente členského štátu

 • 07/2004-06/2006 : poradca 1. podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v oblasti komunikácie
 • 06/2006-11/2006 : manažér volebnej kampane 1. podpredsedu Senátu ČR a poradca v oblasti komunikácie
 • 07/2004-2014 : poradca 1.poslancov a senátorov Parlamentu ČR v oblasti komunikácie

Funkcie vo vláde členského štátu

 • 01/2007-02/2007 : krízový mediálny poradca 1. podpredsedu vlády a ministra pre miestny rozvoj
 • 01/2009-02/2009 : mediálny poradca Úradu vlády ČR
 • 2009-2010 : mediálny poradca na ministerstve vnútra, ministerstve spravodlivosti, ministerstve pre miestny rozvoj a ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy

Funkcie v inštitúciách EÚ

 • 2005-2009 : mediálny konzultant, analytik a poradca politickej skupiny PPE v Európskom parlamente

Ostatné činnosti

 • 2013 : člen predstavenstva basketbalového klubu BK Pardubice

Čestné vyznamenania a ocenenia

 • Wifi Trainer Awards

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg