2021. június 23., szerda - 2021. június 24., csütörtök

Brüsszel

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

DEVELOPMENT

Keresés

Kapcsolat

Fontos információk és kiemelt dokumentumok

Az állásfoglalási indítványok és módosítások jegyzéke

A plenáris ülésen szavazásra bocsátandó állásfoglalási indítványok

A plenáris ülés napirendjén feltüntetik, hogy a Bizottság, a Tanács vagy az Európai Tanács nyilatkozatait (132. cikk és a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdéseket (136. cikk állásfoglalási indítványról szóló szavazás követi-e. A többek között az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről folytatott viták (144. cikk állásfoglalással zárulhatnak le. Ezeket a szövegeket általában egy bizottság, képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő terjeszti elő.