Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Etiopien

25-11-2020 RC-B9-0383/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0393/2020

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  MOTION FOR A RESOLUTION on the continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0392/2020

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0391/2020

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  MOTION FOR A RESOLUTION on The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0390/2020

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över resolutionsförslag och ändringsförslag

Förslag till resolutioner som ska bli föremål för omröstning i kammaren

I föredragningslistan för sammanträdesperioden anges om uttalanden av rådet, kommissionen eller Europeiska rådet (artikel 132 i arbetsordningen och muntliga frågor till rådet och kommissionen (artikel 136 kommer att följas av en omröstning om ett förslag till resolution. Till exempel kan debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 följas av en resolution. De texterna lämnas i regel in av ett utskott eller en politisk grupp eller av ledamöter som når upp till ett visst minimiantal.