Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Ethiopië

25-11-2020 RC-B9-0383/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0393/2020

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  MOTION FOR A RESOLUTION on the continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0392/2020

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0391/2020

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  MOTION FOR A RESOLUTION on The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0390/2020

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Contact

Prioritaire informatie en documenten

Lijst van ontwerpresoluties en amendementen

Ontwerpresoluties in de plenaire vergadering

In de agenda van de vergaderperiode staat aangegeven of de verklaringen van de Raad, de Commissie of de Europese Raad (artikel 132 en de mondelinge vragen aan de Raad en de Commissie (artikel 136 worden afgesloten met een stemming over een ontwerpresolutie. Ook de debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 kunnen worden afgesloten met een resolutie. Deze teksten worden meestal ingediend door een commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken.