Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Etiopian tilanteesta

25-11-2020 RC-B9-0383/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0393/2020

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Päätöslauselmaesitykset ja tarkistukset

Päätöslauselmaesitykset, joista äänestetään täysistunnossa

Istuntojakson esityslistassa ilmoitetaan, järjestetäänkö neuvoston, komission tai Eurooppa-neuvoston julkilausumien (työjärjestyksen 132 artikla) sekä neuvostolle ja komissiolle esitettyjen suullisten kysymysten (työjärjestyksen 136 artikla) käsittelyn jälkeen äänestys päätöslauselmaesityksestä. Muun muassa ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävien keskustelujen (työjärjestyksen 144 artikla) päätteeksi voidaan hyväksyä päätöslauselma. Nämä tekstit jättää käsiteltäväksi yleensä valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä.