Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Etiopii

25-11-2020 RC-B9-0383/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0393/2020

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  MOTION FOR A RESOLUTION on the continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0392/2020

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam návrhů usnesení a pozměňovacích návrhů

Návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na plenárním zasedání

V pořadu jednání dílčího zasedání se uvádí, zda po prohlášení Rady, Komise nebo Evropské rady ( ) a otázkách k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi (článek 132článek 136 jednacího řádu) bude následovat hlasování o návrhu usnesení. Přijetím usnesení mohou být ukončeny mimo jiné rozpravy o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144). Tyto texty obvykle předkládá výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty.