Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Etiopijā

25-11-2020 RC-B9-0383/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0393/2020

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Rezolūcijas priekšlikumu un grozījumu saraksts

Balsošanai plenārsēdē iesniegtie rezolūciju priekšlikumi

Sesijas darba kārtībā tiek norādīts, vai pēc Padomes, Komisijas vai Eiropadomes paziņojumiem (Reglamenta 132. pants un mutiski atbildamajiem jautājumiem, kas tiek uzdoti Padomei un Komisijai (Reglamenta 136. pants, notiek balsošana par rezolūcijas priekšlikumu. Noslēdzot debates par cita starpā cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants, var tikt pieņemta rezolūcija. Šo rezolūciju tekstus parasti iesniedz komiteja, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu.