Átláthatóság és etika 

A demokratikus rendszer átláthatósága lehetővé teszi az emberek számára, hogy könnyebben részt vegyenek a döntéshozatali folyamatban. Az intézmények csak akkor élvezhetnek nagyobb legitimitást és hatékonyságot, ha továbbra is teljes mértékben elszámoltathatók a polgárok felé.

Az összes uniós polgárt képviselő intézményként az Európai Parlament már számos átláthatósági intézkedést vezetett be, és elkötelezett amellett, hogy ezen a területen további előrehaladást érjen el.

A Parlament átláthatóság iránti elkötelezettségével összhangban valamennyi ezen az oldalon felsorolt átláthatósági eszköz azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson az emberek számára a Parlament tevékenységei, különösen a jogalkotó munkája feletti ellenőrzésben.

    

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

Az emberek számára hozzáférési jogot kell biztosítani a Parlament dokumentumaihoz, az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott elveknek és feltételeknek megfelelően.

    

Lobbicsoportok és átláthatóság

Az európaiak jogosultak arra, hogy szorosan figyelemmel kísérjék az intézmények jogalkotási tevékenységeit, és ellenőrizzék, hogy a lobbitevékenységek tisztességesek és megfelelően kiegyensúlyozottak-e.

    

Megfelelő magatartási szabályok

Az emberek a megfelelő ügyintézés és a jó kormányzás elveinek megfelelően elvárhatják a legmagasabb mértékű magatartási normákat és hatékonyságot is.

    

Általános költségtérítés

A képviselők tájékoztatást adhatnak arról, hogyan költik el az általános költségtérítést.

Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek a lehető legnyitottabb módon végzik munkájukat a civil társadalom részvételének biztosítása és ezáltal a jó kormányzás előmozdítása érdekében.

(Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke)

Share: