Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les manipulations de l’information relative aux origines de la COVID-19 faites au titre de la lutte contre la désinformation

20-07-2021 B9-0415/2021

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK olukorra kohta Nicaraguas

07-07-2021 RC-B9-0400/2021/REV1

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Hongkongi ja eelkõige Apple Daily juhtumi kohta

07-07-2021 RC-B9-0385/2021
MUUDATUSED

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Ahmadreza Djalali juhtumi kohta Iraanis

07-07-2021 RC-B9-0382/2021

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS erikomisjonide ja uurimiskomisjoni liikmete arvu kohta

07-07-2021 B9-0414/2021

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Resolutsiooni ettepanekute ja muudatusettepanekute loetelu

Täiskogu istungil hääletusele pandavad resolutsiooni ettepanekud

Osaistungjärgu päevakorras on märgitud, kas nõukogu, komisjoni või Euroopa Ülemkogu avaldustele (kodukorra artikkel 132) ning nõukogule ja komisjonile esitatavatele suuliselt vastatavatele küsimustele (kodukorra artikkel 136) järgneb hääletus resolutsiooni ettepaneku üle. Resolutsiooni võib koostada ka inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelude alusel (kodukorra artikkel 144). Sellise teksti esitab tavapäraselt parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid.