Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Aleksei Navalnõi vahistamise kohta

20-01-2021 RC-B9-0090/2021

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK demokraatliku opositsiooni mahasurumise kohta Hongkongis

20-01-2021 RC-B9-0068/2021

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK viimaste sündmuste kohta Venezuela rahvuskogus

19-01-2021 RC-B9-0056/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Aleksei Navalnõi vahistamise kohta

19-01-2021 B9-0095/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Aleksei Navalnõi vahistamise kohta

19-01-2021 B9-0094/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Aleksei Navalnõi vahistamise kohta Moskvas

19-01-2021 B9-0093/2021

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Resolutsiooni ettepanekute ja muudatusettepanekute loetelu

Täiskogu istungil hääletusele pandavad resolutsiooni ettepanekud

Osaistungjärgu päevakorras on märgitud, kas nõukogu, komisjoni või Euroopa Ülemkogu avaldustele (kodukorra artikkel 132) ning nõukogule ja komisjonile esitatavatele suuliselt vastatavatele küsimustele (kodukorra artikkel 136) järgneb hääletus resolutsiooni ettepaneku üle. Resolutsiooni võib koostada ka inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelude alusel (kodukorra artikkel 144). Sellise teksti esitab tavapäraselt parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid.