Šios sesijos laikotarpiu pasiūlymų dėl rezoliucijos nėra

Paieška

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai

Pasiūlymų dėl rezoliucijų ir pakeitimų sąrašas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama per plenarinę sesiją

Mėnesinės sesijos darbotvarkėje nustatyta, ar po diskusijų dėl Tarybos, Komisijos ar Europos Vadovų Tarybos pareiškimų (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis ir klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Tarybai ir Komisijai (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis bus balsuojama dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. Be kita ko, diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis gali būti užbaigtos priimant rezoliuciją. Šiuos dokumentus paprastai pateikia komitetas, frakcija arba Parlamento nariai, kurių skaičius siekia bent žemąją ribą.