Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l’Europe des musées

21-09-2020 B9-0306/2020

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den humanitære situation i Mozambique

16-09-2020 RC-B9-0300/2020

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj

15-09-2020 RC-B9-0280/2020

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Hviderusland

15-09-2020 RC-B9-0271/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION on the humanitarian situation in Mozambique

15-09-2020 B9-0304/2020

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Liste over forslag til beslutninger og ændringsforslag

Forslag til beslutning, der blev sat under afstemning på plenarmødet

Det fremgår af dagsordenen for mødeperioden, om redegørelser fra Rådet, Kommissionen eller Det Europæiske Råd (forretningsordenens artikel 132), og mundtlige forespørgsler til Rådet og Kommissionen (artikel 136), vil blive efterfulgt af en afstemning om et forslag til beslutning. Også forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 144) kan afsluttes med en beslutning. Disse tekster indgives normalt af et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel.