Live

fra den 26. til den 29. februar 2024 / / Strasbourg

Mandag den 26. februar 2024 - Torsdag den 29. februar 2024

Strasbourg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

CUBA

  MOTION FOR A RESOLUTION on the critical situation in Cuba

26-02-2024 B9-0144/2024

  MOTION FOR A RESOLUTION on the critical situation in Cuba

26-02-2024 B9-0145/2024

  MOTION FOR A RESOLUTION on the critical situation in Cuba

26-02-2024 B9-0148/2024

  MOTION FOR A RESOLUTION on the critical situation in Cuba

26-02-2024 B9-0151/2024

Søg

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Liste over forslag til beslutninger og ændringsforslag

Forslag til beslutning, der blev sat under afstemning på plenarmødet

Det fremgår af dagsordenen for mødeperioden, om redegørelser fra Rådet, Kommissionen eller Det Europæiske Råd (forretningsordenens artikel 132), og mundtlige forespørgsler til Rådet og Kommissionen (artikel 136), vil blive efterfulgt af en afstemning om et forslag til beslutning. Også forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 144) kan afsluttes med en beslutning. Disse tekster indgives normalt af et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel.