Beslutningsforslagene til denne mødeperiode foreligger ikke

Søg

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter

Liste over forslag til beslutninger og ændringsforslag

Forslag til beslutning, der blev sat under afstemning på plenarmødet

Det fremgår af dagsordenen for mødeperioden, om redegørelser fra Rådet, Kommissionen eller Det Europæiske Råd (forretningsordenens artikel 132), og mundtlige forespørgsler til Rådet og Kommissionen (artikel 136), vil blive efterfulgt af en afstemning om et forslag til beslutning. Også forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 144) kan afsluttes med en beslutning. Disse tekster indgives normalt af et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel.