Pondelok, 23. novembra 2020 - Štvrtok, 26. novembra 2020

Brusel

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

ALGERIA

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION La détérioriation de la situation des droits de l'homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni

23-11-2020 B9-0375/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la détérioriation de la situation des droits de l'homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni

23-11-2020 B9-0376/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the deteriorating situation of human rights in Algeria, in particular the case of Khaled Drareni

23-11-2020 B9-0377/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the deteriorating situation of human rights in Algeria, in particular the case of journalist Khaled Drareni

23-11-2020 B9-0378/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the deteriorating situation of human rights in Algeria, in particular the case of journalist Khaled Drareni

23-11-2020 B9-0379/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the deteriorating situation of human rights in Algeria, in particular the case of journalist Khaled Drareni

23-11-2020 B9-0380/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION The deteriorating situation of human rights in Algeria, in particular the case of journalist Khaled Drareni

23-11-2020 B9-0381/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

BELARUS

  MOTION FOR A RESOLUTION on The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0389/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0390/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0391/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0392/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0393/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

ETHIOPIA

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Situation in Ethiopia

23-11-2020 B9-0382/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Ethiopia

23-11-2020 B9-0383/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on: Situation in Ethiopia

23-11-2020 B9-0384/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Ethiopia

23-11-2020 B9-0385/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Ethiopia

23-11-2020 B9-0386/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Ethiopia

23-11-2020 B9-0387/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION Situation in Ethiopia

23-11-2020 B9-0388/2020

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Etiópii

25-11-2020 RC-B9-0383/2020

IMPLEMENTING_MEASURES

PETITIONS

TRADE

NÁVRH UZNESENIA o preskúmaní obchodnej politiky EÚ

19-11-2020 B9-0370/2020

VAROSHA

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam uznesení a pozmeňujúcich návrhov

Návrhy uznesení predložené na hlasovanie v pléne

V programe schôdze sa uvádza, či bude po vyhláseniach Rady, Komisie alebo Európskej rady (článok 132 a po otázkach na ústne zodpovedanie pre Radu a Komisiu (článok 136 nasledovať hlasovanie o návrhu uznesenia. Prijatím uznesenia sa môžu ukončiť okrem iného aj rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144. Tieto texty vo všeobecnosti predkladajú výbory, politické skupiny alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu.