Priamy prenos

od 18. do 21. januára 2021 / / Brusel

Pondelok, 18. januára 2021 - Štvrtok, 21. januára 2021

Brusel

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

CROATIA

NÁVRH UZNESENIA o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku

18-01-2021 B9-0057/2021

NÁVRH UZNESENIA o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku

18-01-2021 B9-0058/2021

NÁVRH UZNESENIA o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku

18-01-2021 B9-0059/2021

NÁVRH UZNESENIA o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku

18-01-2021 B9-0061/2021

NÁVRH UZNESENIA o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku

18-01-2021 B9-0063/2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o zmierňovaní následkov zemetrasení v Chorvátsku

19-01-2021 RC-B9-0057/2021

HONG_KONG

  MOTION FOR A RESOLUTION The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0066/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0067/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0068/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0069/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0070/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0071/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the crackdown on the democratic opposition in Hong Kong

18-01-2021 B9-0087/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

RUSSIA

NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného

19-01-2021 B9-0090/2021

NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného

19-01-2021 B9-0091/2021

NÁVRH UZNESENIA o svojvoľnom zatknutí a zadržiavaní Alexeja Navaľného

19-01-2021 B9-0092/2021

NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného v Moskve

19-01-2021 B9-0093/2021

NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného

19-01-2021 B9-0094/2021

NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného

19-01-2021 B9-0095/2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného

20-01-2021 RC-B9-0090/2021

TAX

TURKEY

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0072/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0073/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0074/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0080/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0083/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0084/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Turkey, notably the case of Selahattin Demirtas and other prisoners of conscience

18-01-2021 B9-0086/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

VENEZUELA

VIETNAM

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Viet Nam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0075/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0076/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0077/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0078/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on: Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0079/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0081/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on Human rights situation in Vietnam, in particular the case of human rights journalists Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan

18-01-2021 B9-0082/2021

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam uznesení a pozmeňujúcich návrhov

Návrhy uznesení predložené na hlasovanie v pléne

V programe schôdze sa uvádza, či bude po vyhláseniach Rady, Komisie alebo Európskej rady (článok 132 a po otázkach na ústne zodpovedanie pre Radu a Komisiu (článok 136 nasledovať hlasovanie o návrhu uznesenia. Prijatím uznesenia sa môžu ukončiť okrem iného aj rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144. Tieto texty vo všeobecnosti predkladajú výbory, politické skupiny alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu.