Plenārsēdes ceļvedis

Kas ir ietverts „Plenārsēdes ceļvedī”?

Šajā dokumentā Jūs radīsiet atbildi uz praktiskas un organizatoriskas dabas jautājumiem par Eiropas Parlaments plenārsēžu iekšējo norisi:

  • katras plenārsēdes norisē iesaistīto struktūru un runātāju pienākumiem un atbildības jomu;
  • plenārsēdes datumiem, termiņiem un darba grafiku;
  • piekļuvi sēžu zālei, tribīnēm un citām sanāksmju vietām;
  • dažādu plenārsēdes daļu (debašu, balsošanas, jautājumu laika, svinīgo sēžu) organizēšanu un norisi;
  • dokumentiem, kas saistīti ar darbu plenārsēdē.

Attiecīgā gadījumā ir norādīta atsauce uz atbilstīgo Eiropas Parlamenta Reglamenta pantu.

Kam šī informācija ir domāta?

Šis dokuments ir paredzēts visiem, kas iesaistīti plenārsēdes gatavošanā un norisē — deputātiem, palīgiem, citu Eiropas Savienības iestāžu darbiniekiem, Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāta administratīvajam personālam, žurnālistiem un kopumā visiem iedzīvotājiem, kurus interesē tas, kā notiek plenārsēdes.

Atjaunināšana

Please note that the new version of the plenary guide refers to the renumbered version of the Rules of procedure of the European Parliament, which will officially enter into force on 2 July 2019 (http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules20190702/Rules20190702_EN.pdf)

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti