Standpunt van de Raad in eerste lezing

In de gewone wetgevingsprocedure stelt de Raad stelt zijn standpunt in eerste lezing vast indien hij het standpunt van het Parlement in eerste lezing niet goedkeurt.

De Raad deelt zijn standpunt in eerste lezing vervolgens mee aan het Parlement voor de tweede lezing.

Het Parlement kan binnen een termijn van drie maanden (welke termijn kan verlengd worden met een maand):

  • het standpunt van de Raad goedkeuren zonder wijziging: de handeling wordt dan geacht te zijn vastgesteld in de formulering die overeenstemt met het standpunt van de Raad.
  • besluiten zich niet uit te spreken: de handeling wordt dan geacht te zijn vastgesteld in de formulering die overeenstemt met het standpunt van de Raad.
  • amendementen aannemen op het standpunt van de Raad: het Parlement stelt zijn standpunt in tweede lezing vast met een meerderheid van zijn leden en zendt dit toe aan de Raad voor tweede lezing en aan de Commissie voor advies.
  • het standpunt van de Raad verwerpen: de handeling is niet vastgesteld en de procedure is gesloten.