Zoeken

Contact

Gezamenlijke teksten

Wanneer het Parlement en de Raad het in eerste of tweede lezing niet eens kunnen worden, volgt er een bemiddelingsprocedure (artikel 76). Als het bemiddelingscomité, bestaande uit eenzelfde aantal leden van de Raad als van het Parlement (artikel 77), een akkoord weet te bereiken, neemt het een gezamenlijke tekst aan (artikel 78). Deze tekst wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement en de Raad (derde lezing).