Zaštita osobnih podataka 

Kako bi mogao obavljati svoju dužnost prema europskim građanima, Europski parlament može prikupljati osobne informacije („osobni podaci”), koje se prikupljaju i obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 („Uredba”).

„Osobni podaci” su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikacijskog broja ili jednog ili više čimbenika svojstvenih za njezin identitet.

Relevantno zakonodavstvo

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka objavljena je u Službenom listu Europske unije 21. studenoga 2018. te je stupila na snagu 11. prosinca 2018.

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 17. lipnja 2019. o provedbenim pravilima koja se odnose na Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Internetski obrasci

Većina stranica ovog mrežnog mjesta dostupna je bez unosa ikakvih osobnih podataka. Tek će rijetke stranice od vas se traži da unesete osobne podatke radi pružanja određenih usluga ili ispunjavanja posebnih zahtjeva. Na primjer, na stranici Odjela za upite građana („Ask EP”) moguće je pristupiti internetskom obrascu za slanje upita. Neke je podatke u tom obrascu obavezno navesti (prezime, ime, zemlju prebivališta i adresu e-pošte), dok su ostali neobavezni (spol, adresa, dob, struka i državljanstvo). Nakon što pošaljete obrazac, on se elektroničkom poštom prosljeđuje nadležnoj službi koja na najbolji način može odgovoriti na vaš upit.

Europski parlament osigurava da se prikupljeni podaci obrađuju isključivo u određenu i jasno navedenu svrhu te da se ponovno ne upotrebljavaju za bilo koju drugu namjenu.

Osobne informacije čuvaju se tijekom razdoblja koje je potrebno za njihovu obradu, kako je opisano u izvornoj svrsi. Neki se podaci mogu čuvati duže iz povijesnih, statističkih ili sigurnosnih razloga, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu odredbu Uredbe.

Obavijest o ograničenjima

U posebnim slučajevima Europski parlament može ograničiti ostvarivanje nekih prava ispitanika. Na primjer, IT službe Europskog parlamenta vode određene zapise na poslužiteljima, kako je opisano u obavijestima službenika za zaštitu podataka br. 153 i 179. Te su informacije potrebne za nadzor i dijagnosticiranje incidenata povezanih sa sigurnosnim pitanjima. Za više informacija pročitajte obavijest o ograničenjima.

Razmjena s trećim stranama

Europski parlament otkriva osobne podatke trećim stranama samo ako je to potrebno u utvrđene svrhe i samo navedenoj kategoriji primatelja. Europski parlament ne otkriva osobne podatke u svrhu izravnog marketinga i obvezuje se da će poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi te podatke zaštitio od zlouporabe trećih strana.

Na internetskim stranicama Europskog parlamenta mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice. Budući da Europski parlament nema kontrolu nad tim stranicama, savjetujemo vam da provjerite njihovu politiku zaštite privatnosti.

U nekim rijetkim slučajevima Europski parlament na svojim internetskim stranicama objavljuje sadržaj trećih strana (npr. karte, objave s Twittera, umetnute videosnimke itd.). Kada Europski parlament ne može blokirati upućivanje na sadržaj trećih strana, primjenjujemo tehnike koje vam omogućuju da prihvatite ili odbijete prikaz tog vanjskog sadržaja.

Kako izbrisati ili izmijeniti svoje osobne podatke

Svi građani imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je o njima prikupio Europski parlament te tražiti njihovu izmjenu ili brisanje.

Sve zahtjeve u vezi s obradom vaših osobnih podataka treba uputiti službeniku Europskog parlamenta za zaštitu podataka ili Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Službenik Europskog parlamenta za zaštitu podataka

Službenik Europskog parlamenta za zaštitu podataka tijelo je za zaštitu podataka odgovorno za praćenje primjene Uredbe (EU) 2018/1725 u Europskom parlamentu, koje će vaš zahtjev zaprimiti i obraditi.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Europski nadzornik za zaštitu podataka tijelo je za zaštitu podataka za sve institucije, tijela i agencije Europske unije.

Jedna od njegovih zadaća je rješavanje pritužbi i provođenje istraga. Nadzornik za zaštitu podataka zaprimit će i obraditi vaš zahtjev.

Contact: