Sħab

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD)

Aċċess għall-iLibrary tal-OECD, il-librerija fuq l-internet tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi li tinkludi l-kotba, id-dokumenti u l-istatistika tagħha u portal għall-analiżijiet u d-data tal-OECD.

Istitut Universitarju Ewropew (EUI)

L-Istitut Universitarju Ewropew (EUI) hu istitut partikolarment internazzjonali ta' tagħlim u riċerka postuniversitarji. L-għan tiegħu hu li jipprovdi taħriġ akkademiku avvanzat għal riċerkaturi dottorali u postdottorali u li jrawwem ir-riċerka fl-oqsma li huma ta' interess partikolari għall-iżvilupp tal-Ewropa.

Arkivji Storiċi tal-Unjoni Ewropea

L-Arkivji Storiċi tal-Unjoni Ewropea, amministrati mill-Istitut Universitarju Ewropew ta' Firenze, jippreżervaw u jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku d-dokumenti arkivjistiċi tal-istituzzjonijiet tal-UE, kif ukoll l-arkivji privati ta' personalitajiet, politiċi importanti, movimenti u assoċjazzjonijiet Ewropej.

Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari (ECPRD)

Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari jaġixxi bħala mezz għall-iskambju ta' informazzjoni għall-persunal fil-parlamenti kull meta parlament individwali jkun jixtieq isir jaf aktar dwar il-prattiki parlamentari u l-politiki leġiżlattivi f'pajjiżi oħra, prinċipalment fl-Ewropa.

Sistema Ewropea ta' Analiżi tal-Istrateġija u l-Politika (ESPAS)

Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari jaġixxi bħala mezz għall-iskambju ta' informazzjoni għall-persunal fil-parlamenti kull meta parlament individwali jkun jixtieq isir jaf aktar dwar il-prattiki parlamentari u l-politiki leġiżlattivi f'pajjiżi oħra, prinċipalment fl-Ewropa.

Kummissjoni Ewropea - Opinjoni pubblika (Ewrobarometru)

Aċċess għall-istħarriġ u l-istudji tal-Ewrobarometru, is-settur ta' Analiżi tal-Opinjoni Pubblika tal-Kummissjoni Ewropea, li jissorvelja t-tendenzi fir-rigward ta' temi ewlenin dwar iċ-ċittadinanza Ewropea.

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

Aċċess għad-dokumenti kollha tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-forum tal-UE għal konsultazzjoni, djalogu u kunsens bejn ir-rappreżentanti mis-setturi differenti kollha tas-soċjetà ċivili organizzata.

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)

Aċċess għall-istudji u għad-dokumenti ta' riċerka oħra tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), l-assemblea tar-rappreżentanti reġjonali u lokali tal-UE

Osservatorju leġiżlattiv

Minn hawn tista' ssegwi pass pass il-proċess Ewropew tat-teħid ta' deċiżjonijiet. Skopri x'ġara s'issa u xi jmiss.

Reġistru ta' dokumenti

Ir-reġistru jiġbor kull dokument uffiċjali prodott mill-Parlament Ewropew jew li dan irċieva mit-3 ta' Diċembru 2001 ‘il quddiem. Tista' tfittex permezz ta' kelma ewlenija, l-awtur, id-data, in-numru ta' referenza jew it-tip ta' dokument.

Blogg EPRS

Permezz tal-blogg tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, tista' tidħol f'kuntatt dirett mat-tim ta' speċjalisti li jgħinu lill-Membri fir-riċerka tagħhom u fil-ħidma tagħhom ta' tħejjija ta' leġiżlazzjoni.

ESPAS

ESPAS huwa proġett interistituzzjonali uniku mmirat biex isaħħaħ l-isforzi tal-UE fil-qasam kruċjali tal-ippjanar bil-quddiem.

ORBIS - Pjattaforma ta' studji ta' previżjoni

Żur l-akbar bibljoteka fid-dinja ta' studji prospettivi. Skopri it-tendenzi fit-tul li se jsawru s-soċjetà. Aqra, tgħallem u kkontempla varjetà wiesgħa ta' suġġetti li jirrigwardaw lilek u lill-bqija taċ-ċittadini tad-dinja.

URBIS - Pjattaforma ta' studji tal-implimentazzjoni

Dak kollu li hu relatat mal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, minn parlamenti nazzjonali, reġjuni, bliet u sħab soċjali.

Skedi Informattivi dwar l-Unjoni Ewropea

L-Iskedi Informattivi huma sors konċiż imma komprensiv ta' informazzjoni li tagħti ħarsa ġenerali lejn l-integrazzjoni Ewropea u l-kontribut tal-Parlament Ewropew għal dak il-proċess. Jiġu aġġornati b'mod regolari u jistgħu jiġu kkonsultati fis-sit Think Tank jew fil-paġna Skedi Informattivi.

EU Bookshop

Il-pubblikazzjonijiet kollha tal-UE huma disponibbli fl-EU Bookshop, il-ħanut tal-kotba, il-librerija u l-arkivju tal-pubblikazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE.