Partneriai

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO)

Pasinaudokite EBPO iLibrary – virtualia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos biblioteka, kurioje rasite organizacijos knygas, dokumentus bei statistiką ir galėsite pasinaudoti prieiga prie EBPO analizės ir duomenų.

Europos universitetinis institutas (EUI)

Europos universitetinis institutas (EUI) – tai iš tiesų tarptautinis pouniversitetinio mokslo ir tyrimų institutas. Jo tikslas – teikti pažangų akademinį mokymą doktorantūros ir doktorantūros studijas baigusiems mokslo darbuotojams ir skatinti tyrimus srityse, kurios ypač svarbios siekiant Europos vystymosi.

Europos Sąjungos istoriniai archyvai

Europos Sąjungos istoriniuose archyvuose, kuriuos tvarko Florencijoje įsikūręs Europos universitetinis institutas, saugomi ES institucijų archyvų dokumentai, taip pat įžymių Europos žmonių, svarbiausių politikų, judėjimų ir asociacijų asmeniniai archyvai ir suteikiama galimybė visuomenei su jais susipažinti.

Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras

Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras yra informacijos mainų tarp parlamentų darbuotojų kanalas tuomet, kai vienas parlamentas norėtų daugiau sužinoti apie parlamentinę praktiką ir teisėkūros politiką kitose, visų pirma Europos, šalyse.

Europos strategijos ir politikos analizės sistema

Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras yra informacijos mainų tarp parlamentų darbuotojų kanalas tuomet, kai vienas parlamentas norėtų daugiau sužinoti apie parlamentinę praktiką ir teisėkūros politiką kitose, visų pirma Europos, šalyse.

Europos Komisija. Viešoji nuomonė („Eurobarometras“)

Susipažinkite su „Eurobarometro“ – Europos Komisijos tarnybos, atsakingos už viešosios nuomonės analizę ir stebinčios pagrindinių su ES pilietybe susijusių klausimų tendencijas, – apklausomis ir tyrimais.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)

Susipažinkite su visais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) – ES forumo, skirto organizuotos pilietinės visuomenės įvairių sektorių atstovų konsultacijoms, dialogui ir sutarimui, – dokumentais.

Comitato europeo delle regioni (RK)

Susipažinkite su Europos regionų komiteto (RK) – ES regionų ir vietos atstovų asamblėjos – tyrimais ir kitais dokumentais.

Teisėkūros observatorija

Šiame puslapyje galite stebėti Europos sprendimų priėmimo proceso etapus, sužinoti, kas jau įvyko ir kas vyks toliau.

Dokumentų registras

Registre sukaupti visi oficialūs nuo 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento parengti ar gauti dokumentai. Galite atlikti paiešką pagal raktinį žodį, autoriaus pavardę, dokumento datą, registracijos numerį ar tipą.

Europos Parlamento tyrimų tarnybos tinklaraštis

Europos Parlamento tyrimų tarnybos tinklaraštyje suteikiama galimybė tiesiogiai susisiekti su specialistų grupe, padedančia Europos Parlamento nariams atlikti tyrimus ir parengiamąjį teisėkūros darbą.

ESPAS

ESPAS – tai unikalus tarpinstitucinis projektas, kuriuo siekiama stiprinti ES pastangas itin svarbioje perspektyvinio planavimo srityje

ORBIS - prognozių tyrimų centras

Apsilankykite didžiausioje pasaulyje perspektyvinių studijų bibliotekoje. Sužinokite apie ilgalaikes visuomenės raidos tendencijas. Skaitykite, sužinokite ir mąstykite apie įvairiausius su Jumis ir kitais pasaulio piliečiais susijusius klausimus.

URBIS - įgyvendinimo tyrimų centras

Visa iš nacionalinių parlamentų, regionų, miestų ir socialinių partnerių gauta medžiaga apie Komisijos darbo programą.

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės

Faktų suvestinės – glaustos, bet išsamios informacijos šaltinis; jose pateikiama Europos integracijos ir Europos Parlamento indėlio į šį procesą apžvalga. Jos nuolat atnaujinamos ir jas galima rasti Ekspertų grupės Think Tank svetainėje arba faktų suvestinių tinklalapyje.

ES knygynas

Visas ES publikacijas rasite ES knygyne – virtualiame ES institucijų leidinių knygyne, bibliotekoje ir archyve.