Partneri

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)

Piekļuve ESAO iLibrary — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas tiešsaistes bibliotēkai, kurā atrodamas ESAO grāmatas, dokumenti un statistika, kā arī nodrošināta vārteja uz ESAO analīžu kopumiem un datiem.

Eiropas Universitātes institūts (EUI)

Eiropas Universitātes institūts (EUI) ir starptautisks pēcdiploma studiju un pētniecības institūts. Tā mērķis ir sniegt padziļinātu akadēmisku apmācību doktorantūras studentiem un doktora grādu ieguvušiem pētniekiem un sekmēt pētniecību jomās, kas ir sevišķi nozīmīgas Eiropas attīstībai.

Eiropas Savienības Vēsturiskie arhīvi (ESVA)

Eiropas Savienības Vēsturiskie arhīvi, kurus pārvalda Eiropas Universitātes institūts Florencē, glabā un dara publiski pieejamus ES iestāžu arhīvu dokumentus, kā arī Eiropā slavenu cilvēku, ievērojamu politiķu, sabiedrisku kustību un asociāciju privātos arhīvus.

Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC)

Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) nodrošina informācijas apmaiņu starp personālu parlamentos, ja kādas valsts parlaments vēlas uzzināt ko vairāk par citu — galvenokārt Eiropas — valstu parlamentāro praksi un likumdošanas politiku.

Eiropas Stratēģijas un politikas analīzes sistēma (ESPAS)

Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs (EPPDC) nodrošina informācijas apmaiņu starp personālu parlamentos, ja kādas valsts parlaments vēlas uzzināt ko vairāk par citu — galvenokārt Eiropas — valstu parlamentāro praksi un likumdošanas politiku.

Eiropas Komisija — Sabiedriskā doma (Eirobarometrs)

Piekļuve apsekojumiem un pētījumiem, ko veicis Eirobarometrs, Eiropas Komisijas Sabiedriskās domas analīzes struktūra, kura seko līdzi tendencēm galvenajās jomās, kas skar Eiropas pilsonisko sabiedrību.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)

Piekļuve visiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) dokumentiem. EESK ir ES forums apspriedēm, dialogam un konsensa panākšanai starp pārstāvjiem no visiem dažādajiem organizētās pilsoniskās sabiedrības sektoriem.

Eiropas Reģionu komiteja (RK)

Piekļuve Eiropas Reģionu komitejas (RK) — ES reģionālo un vietējo pārstāvju asamblejas — pētījumiem un citiem pētnieciskiem dokumentiem.

Likumdošanas observatorija

Šeit Jūs soli pa solim varat sekot līdzi Eiropas Parlamenta lēmumu pieņemšanas procesam. Uzziniet, kas jau ir noticis un kas notiks turpmāk.

Dokumentu reģistrs

Reģistrs apvieno visus Eiropas Parlamenta sagatavotos vai saņemtos dokumentus sākot no 2001. gada 3. decembra. Jūs varat meklēt pēc atslēgas vārda, autora, datuma, atsauces vai dokumenta veida.

EPRS blogs

Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta blogs nodrošina iespēju tieši sazināties ar speciālistu komandu, kas palīdz deputātiem veikt pētniecības un tiesību aktu sagatavošanas darbu.

ESPAS

ESPAS ir unikāls starpiestāžu projekts, kura mērķis ir stiprināt ES centienus nozīmīgajā nākotnes plānošanas jomā.

ORBIS - prognožu pētījumu centrs

Ielūkojieties pasaules lielākajā plānoto pētījumu bibliotēkā. Uzziniet, kādas būs ilgtermiņa tendences, kas ietekmēs sabiedrību. Lasiet, uzziniet un apsveriet dažādus jautājumus, kas attiecas uz Jums un citiem pasaules iedzīvotājiem.

URBIS - īstenošanas pētījumu centrs

Viss no dalībvalstu parlamentiem, reģioniem, pilsētām un sociālajiem partneriem, kas saistīti ar Komisijas darba programmu.

Eiropas Savienības faktu lapas

Faktu lapas ir īss, bet visaptverošs informācijas avots, kas sniedz pārskatu par Eiropas integrāciju un Eiropas Parlamenta ieguldījumu šajā procesā. Tās tiek regulāri atjauninātas, un ar tām var iepazīties vai nu Ideju laboratorijas tīmekļa vietnē, vai Faktu lapu tīmekļa vietnē.

EU Bookshop

Visas ES publikācijas ir pieejamas EU Bookshop, kas ir tiešsaistes grāmatnīca, bibliotēka un ES iestāžu publikāciju arhīvs.