Εταίροι

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Πρόσβαση στην iLibrary του ΟΟΣΑ, την επιγραμμική βιβλιοθήκη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπου διατίθενται τα βιβλία, τα έγγραφα και οι στατιστικές του ΟΟΣΑ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) είναι ένα ίδρυμα μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, με ιδιαίτερα διεθνή χαρακτήρα. Στόχος του είναι η προσφορά προηγμένης ακαδημαϊκής κατάρτισης για διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, καθώς και η προώθηση της έρευνας σε πεδία έντονου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη της Ευρώπης.

Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, φυλάσσουν και διαθέτουν στο κοινό τα αρχειακά έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και τα ιδιωτικά αρχεία προσωπικοτήτων, σημαντικών πολιτικών, κινημάτων και ενώσεων της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του προσωπικού κοινοβουλίων, όταν ένα κοινοβούλιο επιθυμεί να ενημερωθεί πληρέστερα σχετικά με τις κοινοβουλευτικές πρακτικές και τις νομοθετικές πολιτικές σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του προσωπικού κοινοβουλίων, όταν ένα κοινοβούλιο επιθυμεί να ενημερωθεί πληρέστερα σχετικά με τις κοινοβουλευτικές πρακτικές και τις νομοθετικές πολιτικές σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κοινή Γνώμη (Ευρωβαρόμετρο)

Εδώ θα βρείτε τις δημοσκοπήσεις και τις μελέτες του Ευρωβαρομέτρου, δηλαδή της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιεί αναλύσεις της κοινής γνώμης και παρακολουθεί τις τάσεις σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Εδώ θα βρείτε όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), που αποτελεί το βήμα της ΕΕ για διαβούλευση, διάλογο και συναίνεση μεταξύ όλων των διαφορετικών τομέων της «οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών».

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Θα βρείτε εδώ τις μελέτες και τα λοιπά ερευνητικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), δηλαδή της συνέλευσης εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στην ΕΕ.

Νομοθετικό Παρατηρητήριο

Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων βήμα με βήμα. Ανακαλύπτουμε τι έχει συμβεί ήδη και τι πρόκειται να συμβεί.

Μητρώο εγγράφων

Το μητρώο εγγράφων συγκεντρώνει όλα τα επίσημα έγγραφα που έχει εκδώσει ή έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 3 Δεκεμβρίου 2001 και μετά. Μπορούμε να τα ψάξουμε με βάση λέξη - κλειδί, συντάκτη, ημερομηνία, αριθμό αναφοράς ή τύπο εγγράφου

Ιστολόγιο EPRS

Το ιστολόγιο (blog) της υπηρεσίας κοινοβουλευτικής έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με την ομάδα ειδικών που βοηθούν τους βουλευτές στις έρευνές τους και στις νομοπαρασκευαστικές εργασίες τους.

ESPAS

Το ESPAS είναι ένα μοναδικό διοργανικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ στον κρίσιμο τομέα του μακρόπνοου σχεδιασμού.

ORBIS - Κόμβος μελετών διερεύνησης προοπτικών

Επισκεφθείτε τη μεγαλύτερη στον κόσμο βιβλιοθήκη μελετών ανάλυσης προοπτικών. Ανακαλύψτε τις μακροπρόθεσμες τάσεις που θα διαμορφώσουν την κοινωνία στο μέλλον. Διαβάστε, μάθετε και παρακολουθήστε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που αφορούν εσάς και όλους τους πολίτες του κόσμου.

URBIS - Κόμβος μελετών εφαρμογής

Οτιδήποτε προερχόμενο από τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες, τις πόλεις και τους κοινωνικούς εταίρους συνδέεται με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα θεματολογικά δελτία είναι μια συνοπτική, αλλά και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης με την οποία παρέχεται μια επισκόπηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Ενημερώνονται τακτικά και διατίθενται είτε μέσω του ιστότοπου του Think Tank είτε μέσω του ειδικού ιστότοπου για τα θεματολογικά δελτία.

Βιβλιοπωλείο της ΕΕ

Όλες οι δημοσιεύσεις της ΕΕ διατίθενται στο Βιβλιοπωλείο της ΕΕ, στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, καθώς και στη βιβλιοθήκη και το αρχείο των δημοσιεύσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.