Partnerzy

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Dostęp do iLibrary OECD, biblioteki online Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; biblioteka ta udostępnia publikowane przez tę organizację książki, artykuły i statystyki, a także umożliwia zapoznanie się z jej analizami i danymi.

Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI)

Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) jest placówką naukowo-badawczą o wyraźnym charakterze międzynarodowym, oferującą kształcenie podyplomowe. Jego celem jest prowadzenie zaawansowanego kształcenia akademickiego na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz wspieranie badań w dziedzinach szczególnie interesujących z punktu widzenia rozwoju Europy.

Archiwa Historyczne Unii Europejskiej (HAEU)

Archiwa historyczne Unii Europejskiej, którymi administruje Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, przechowują i udostępniają obywatelom dokumenty archiwalne instytucji UE, a także archiwa prywatne europejskich osobistości, najważniejszych polityków, ruchów i stowarzyszeń.

Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD)

Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD) stanowi kanał wymiany informacji dla pracowników parlamentów, w przypadku gdy jeden z parlamentów potrzebuje pogłębionej wiedzy o praktykach parlamentarnych i polityce ustawodawczej w innych krajach, głównie w Europie.

Europejski System Analiz Strategicznych i Politycznych (ESPAS)

Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD) stanowi kanał wymiany informacji dla pracowników parlamentów, w przypadku gdy jeden z parlamentów potrzebuje pogłębionej wiedzy o praktykach parlamentarnych i polityce ustawodawczej w innych krajach, głównie w Europie.

Komisja Europejska – badania opinii publicznej (Eurobarometr)

Dostęp do sondaży i badań Eurobarometru, wydziału ds. analizy opinii publicznej w Komisji Europejskiej, który monitoruje tendencje w najważniejszych kwestiach dotyczących obywateli europejskich.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Dostęp do wszystkich dokumentów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) – forum UE służącego do celów konsultacji, dialogu i porozumienia między przedstawicielami wszelkiego rodzaju sektorów „zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego”.

Europejski Komitet Regionów (KR)

Dostęp do badań i innych publikacji naukowych Europejskiego Komitetu Regionów (EKR), zgromadzenia UE skupiającego przedstawicieli regionalnych i lokalnych.

Obserwatorium legislacyjne

Obserwatorium legislacyjne umożliwia śledzenie europejskiego procesu decyzyjnego krok po kroku. Dostarcza ono informacji na temat już podjętych działań oraz działań planowanych w przyszłości.

Rejestr dokumentów

Rejestr ten zawiera wszystkie oficjalne dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Parlament Europejski od dnia 3 grudnia 2001 r. Można je wyszukiwać według słów kluczowych, autora, daty, numeru lub rodzaju dokumentu.

Blog EPRS

Blog Biura Analiz Parlamentu Europejskiego umożliwia bezpośredni kontakt z zespołem specjalistów, którzy pomagają posłom w wyszukiwaniu informacji i opracowywaniu przepisów.

ESPAS

ESPAS to wyjątkowy projekt międzyinstytucjonalny, którego celem jest intensyfikacja działań UE w kluczowym obszarze, jakim jest planowanie perspektywiczne.

ORBIS - Centrum badań prognostycznych

Odwiedź największą bibliotekę świata badań prospektywnych. Odkryj długoterminowe tendencje, które będą kształtować społeczeństwo. Poczytaj, aby dowiedzieć się więcej, i przemyśl różne tematy, które dotyczą Ciebie i pozostałych obywateli świata.

URBIS - Centrum analiz wdrożeniowych

Wszelkie materiały dotyczące programu prac Komisji przekazane przez parlamenty narodowe, regiony, miasta i partnerów społecznych.

Noty faktograficzne o Unii Europejskiej

Noty faktograficzne są zwięzłym, a jednocześnie pełnym źródłem informacji przedstawiających w ogólnym zarysie integrację europejską oraz udział Parlamentu Europejskiego w tym procesie. Są one systematycznie uaktualniane i można z nich korzystać za pośrednictwem strony Think Tank lub strony internetowej poświęconej notom faktograficznym.

EU Bookshop

Wszystkie publikacje UE są dostępne w EU Bookshop – internetowej księgarni, bibliotece i archiwum publikacji instytucji UE.