Partneři

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

Přístup do OECD iLibrary, digitální knihovny Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která obsahuje knihy, studie a statistiky a funguje jako rozhraní pro přístup k datovým zdrojům a analýzám OECD.

Evropský univerzitní institut (EUI)

Evropský univerzitní institut (EUI) je mezinárodní institut pro postgraduální studium a výzkum. Jeho cílem je poskytovat pokročilé akademické vzdělávání pro výzkumné pracovníky v postgraduálních a vyšších programech a podporovat výzkum v oblastech, které mají zvláštní význam pro rozvoj Evropy.

Historické archivy Evropské unie (HAEU)

V Historických archivech Evropské unie (HAEU), které spravuje Evropský univerzitní institut ve Florencii, jsou uloženy a zpřístupněny veřejnosti jak archivní dokumenty institucí EU, tak i dokumenty ze soukromých archivů různých evropských osobností, politiků, hnutí a sdružení.

Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)

Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) funguje jako komunikační kanál pro výměnu informací mezi pracovníky parlamentů, kdykoli se některý z parlamentních orgánů potřebuje dozvědět více o parlamentní praxi a legislativních postupech v jiných zemích, zejména v Evropě.

Evropský systém pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS)

Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) funguje jako komunikační kanál pro výměnu informací mezi pracovníky parlamentů, kdykoli se některý z parlamentních orgánů potřebuje dozvědět více o parlamentní praxi a legislativních postupech v jiných zemích, zejména v Evropě.

Evropská komise - veřejné mínění (Eurobarometr)

Přístup k průzkumům a studiím Eurobarometru, útvaru Evropské komise pro analýzu veřejného mínění, který sleduje trendy ve významných oblastech týkajících se evropského občanství.

Evropský hospodářství a sociální výbor (EHSV)

Přístup ke všem dokumentům Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), evropského fóra pro konzultace, dialog a hledání konsenzu mezi zástupci různých sektorů organizované občanské společnosti.

Evropský výbor regionů (VR)

Přístup ke studiím a dalším výzkumným dokumentům Evropského výboru regionů (CoR), shromáždění zástupců místních a regionálních orgánů EU.

Legislativní přehled

Zde můžete krok za krokem sledovat rozhodování v Evropské unii. Zjistíte, co již bylo učiněno a co bude následovat.

Rejstřík dokumentů

Rejstřík obsahuje všechny oficiální dokumenty vytvořené nebo přijaté Evropským parlamentem od 3. prosince 2001. Lze v něm vyhledávat podle klíčových slov, autora, data, referenčního čísla nebo typu dokumentu.

Blog EPRS

Blog výzkumné služby Evropského parlamentu umožňuje navázat přímý kontakt s týmem odborníků, kteří pomáhají poslancům při jejich rešerších a při přípravě legislativních návrhů.

ESPAS

Systém ESPAS je jedinečným interinstitucionálním projektem, jenž má posílit úsilí EU v klíčové oblasti výhledového plánování.

ORBIS - Středisko prognostických studií

Navštivte největší knihovnu výhledových studií na světě. Odhalte dlouhodobé trendy, které budou utvářet společnost. Přečtěte si o široké škále témat, které se týkají Vás i ostatních občanů z celého světa, poznejte je a přemýšlejte o nich.

URBIS - Středisko prováděcích studií

Jakékoli materiály pocházející od vnitrostátních parlamentů, regionů, měst a sociálních partnerů a týkající se pracovního programu Komise.

Fakta a čísla o Evropské unii

Fakta a čísla jsou komplexním zdrojem informací o procesu evropské integrace a o příspěvku Evropského parlamentu k němu. Mají kompaktní formu a jsou pravidelně aktualizovány. Dostupné jsou buď na stránkách Think Tanku, nebo na vlastních stránkách.

Knihkupectví EU

Veškeré publikace EU jsou k dispozici v knihkupectví EU, online knihkupectví, knihovně a archivu publikací evropských institucí.