Partnerji

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Tu lahko vstopite v spletno knjižnico iLibrary Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki vsebuje knjige, študije in statistične raziskave OECD, mogoče pa si je ogledati tudi analize in podatke te organizacije.

Evropski univerzitetni inštitut (EUI)

Evropski univerzitetni inštitut je izrazito mednaroden inštitut za podiplomski študij in raziskave. Ponuja specializirano akademsko doktorsko in postdoktorsko usposabljanje za raziskovalce in raziskave na področjih, ki so še posebej pomembna za razvoj Evrope.

Zgodovinski arhiv Evropske unije (HAEU)

Zgodovinski arhiv Evropske unije, ki ga upravlja Evropski univerzitetni inštitut v Firencah, hrani arhivske dokumente institucij EU, ki si jih javnost lahko ogleda. Hrani tudi zasebne arhive uglednih evropskih osebnosti, pomembnih politikov, gibanj in združenj.

Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD)

Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo omogoča izmenjavo informacij med uslužbenci posameznih parlamentov, na primer ko bi se rad neki parlament seznanil s parlamentarno prakso in zakonodajnimi postopki v drugih državah, v glavnem evropskih.

Evropski sistem za strateško in politično analizo (ESPAS)

Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo omogoča izmenjavo informacij med uslužbenci posameznih parlamentov, na primer ko bi se rad neki parlament seznanil s parlamentarno prakso in zakonodajnimi postopki v drugih državah, v glavnem evropskih.

Evropska komisija – javno mnenje (Evrobarometer)

Tu si lahko ogledate ankete in študije Evrobarometra, oddelka za analizo javnega mnenja pri Evropski komisiji, ki spremlja gibanja v zvezi z glavnimi vprašanji evropskega državljanstva.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC)

Tu si lahko ogledate vse dokumente Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, foruma EU za posvetovanje, dialog in dogovore med predstavniki vseh sektorjev organizirane civilne družbe.

Evropski odbor regij (CoR)

Dostop do študij in drugih raziskovalnih dokumentov Evropskega odbora regij, skupščine predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU.

Spremljanje zakonodaje

Tukaj lahko sledite postopku odločanja na evropski ravni na vsakem koraku. Odkrijte, kaj se je že zgodilo in kaj sledi.

Register dokumentov

V registru so zbrani vsi uradni dokumenti, ki jih je Evropski parlament ustvaril ali prejel od 3. decembra 2001 naprej. Iščete lahko po ključni besedi, avtorju, datumu, sklicu ali vrsti dokumenta.

Spletni dnevnik službe za parlamentarne raziskovalne storitve

Spletni dnevnik službe Evropskega parlamenta za raziskovalne storitve omogoča neposreden stik s strokovno skupino, ki pomaga poslancem pri raziskovanju in pripravljanju zakonodaje.

ESPAS

ESPAS je edinstven medinstitucionalni projekt, namenjen krepitvi prizadevanj EU na ključnem področju dolgoročnega načrtovanja.

ORBIS - Center za prognostične študije

Obiščite največjo knjižnico študij o možnostih na svetu. Odkrijte dolgoročne trende, ki bodo sooblikovali družbo. Preberite in poučite se o širokem razponu tem za razmislek, ki zadevajo vas in ostale državljane sveta.

URBIS - Center za študije o izvajanju

Vse objave nacionalnih parlamentov, regij, mest in socialnih partnerjev, povezane z delovnim programom Komisije.

Kratki vodič o Evropski uniji

Kratki vodniki so jedrnat, a izčrpen vir informacij, ki ponuja pregled nad evropskim združevanjem in prispevkom Evropskega parlamenta pri tem procesu. Vodniki se redno posodabljajo, najdete pa jih na spletnem mestu Think Tank ali na spletni strani s kratkimi vodniki.

Knjigarna EU

Vse publikacije EU so na voljo v knjigarni EU, spletni knjigarni, knjižnici in arhivu publikacij v institucijah EU.