Kumppanit

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

Mahdollisuus käyttää iLibrary-kirjastoa eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön sähköistä kirjastoa, jossa on saatavilla järjestön julkaisemia kirjoja, artikkeleita ja tilastoja ja jonka kautta voi tutustua OECD:n selvityksiin ja tietoihin.

Yliopistollinen Eurooppa-instituutti (EUI)

Yliopistollinen Eurooppa-instituutti (EUI) on merkittävä kansainvälinen tutkimus- ja oppilaitos. Sen tavoitteena on tarjota akateemista täydennyskoulutusta tohtoritason jatko-opintoja suorittaville ja tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille ja edistää tutkimusta Euroopan kehityksen kannalta keskeisillä aloilla.

Euroopan unionin historialliset arkistot (HAEU)

Firenzessä toimivan yliopistollisen Eurooppa-instituutin hallinnoimissa Euroopan unionin historiallisissa arkistoissa säilytetään EU:n toimielinten arkistoituja asiakirjoja sekä eurooppalaisten päättäjien, merkittävien poliitikkojen, liikkeiden ja yhdistysten yksityisiä arkistoja, joihin myös yleisöllä on mahdollisuus tutustua.

Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus (ECPRD)

Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus (ECPRD) toimii parlamenttien työntekijöiden tiedonvaihtokanavana, jos jokin parlamentti tarvitsee lisätietoja muiden maiden (lähinnä Euroopan maiden) parlamentaarisista käytännöistä ja lainsäädäntöprosesseista.

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT)

Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus (ECPRD) toimii parlamenttien työntekijöiden tiedonvaihtokanavana, jos jokin parlamentti tarvitsee lisätietoja muiden maiden (lähinnä Euroopan maiden) parlamentaarisista käytännöistä ja lainsäädäntöprosesseista.

Euroopan komissio - Yleinen mielipide (Eurobarometri)

Mahdollisuus tutustua Euroopan komission yleistä mielipidettä seuraavan Eurobarometrin selvityksiin ja tutkimuksiin. Eurobarometri seuraa suuntauksia EU:n kansalaisuutta koskevissa merkittävimmissä asioissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Mahdollisuus tutustua kaikkiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) asiakirjoihin. ETSK on kaikkien järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eri alojen edustajien käyttöön tarkoitettu EU:n kuulemis-, vuoropuhelu- ja kompromissifoorumi.

Euroopan alueiden komitea (AK)

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Tutustu sen tutkimuksiin ja muihin tutkimusasiakirjoihin.

Lainsäädäntötyön seurantatietokanta

Tietokannassa voi seurata unionin päätöksentekomenettelyjä vaihe vaiheelta ja selvittää, mitä on jo tehty ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Asiakirjarekisteri

Rekisteriin on koottu kaikki parlamentin 3. joulukuuta 2001 jälkeen laatimat tai vastaanottamat viralliset asiakirjat. Hakuja voi tehdä hakusanan, laatijan, päivämäärän, viitenumeron tai asiakirjatyypin perusteella.

EPRS-blogi

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) blogi mahdollistaa suoran yhteydenoton ammattilaisiin, jotka avustavat tiedonhaussa ja lainvalmistelutyössä.

ESPAS

ESPAS on ainutlaatuinen toimielinten välinen hanke, jossa keskitytään ennakoivaan suunnitteluun ja EU:n toimien lisäämiseen tällä ratkaisevan tärkeällä alalla.

ORBIS - Ennakoivien tutkimusten keskittymä

Vieraile maailman suurimmassa prospektiivisten tutkimusten kirjastossa. Ota selvää pitkän aikavälin suuntauksista, jotka tulevat muovaamaan yhteiskuntaa. Tutustu ja perehdy mitä erilaisimpiin sinua ja muuta maailmaa koskettaviin aiheisiin.

URBIS - Täytäntöönpanoa koskevien tutkimusten keskittymä

Kaikki kansallisilta parlamenteilta, alueilta, kaupungeilta ja työmarkkinaosapuolilta saatu komission työohjelmaan liittyvä sisältö.

Faktatietoja Euroopan unionista

Faktatietoja Euroopan unionista -julkaisussa käsitellään tiiviisti mutta perusteellisesti Euroopan yhdentymistä ja Euroopan parlamentin roolia tässä kehityksessä. Faktatietoja päivitetään säännöllisesti, ja ne ovat saatavilla Think Tank -sivustolla sekä Faktatietoja Euroopan unionista -sivustolla.

EU Bookshop

Kaikki EU:n toimielinten julkaisut ovat saatavilla EU Bookshopissa, joka on verkossa toimiva kirjakauppa, kirjasto ja arkisto.