Partnerid

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Pääs OECD digitaalraamatukokku (iLibrary) – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni elektroonilisse raamatukokku, mis sisaldab OECD raamatuid, dokumente ja statistikakogumikke ning juurdepääsu OECD analüüsidele ja andmetele

Euroopa Ülikool-Instituut (EUI)

Euroopa Ülikool-Instituut (EUI) on eraldiseisev rahvusvaheline kõrgkoolijärgse õppe ja uurimisinstituut. Instituudi ülesanne on korraldada õpet doktorantidele ja doktorikraadi omavatele või nendega võrdsustatud teadustöötajatele ning edendada teadusuuringuid Euroopa arengu jaoks eriti olulistes valdkondades.

Euroopa Liidu ajalooarhiiv (HAEU)

Euroopa Liidu ajalooarhiivi haldab Firenzes asuv Euroopa Ülikool-Instituut. Ajalooarhiivi ülesanne on säilitada ja üldsusele kättesaadavaks teha Euroopa Liidu institutsioonide arhivaale ning Euroopa silmapaistvate isikute, tipp-poliitikute, liikumiste ja ühenduste arhiive.

Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus (ECPRD)

Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus (ECPRD) toimib parlamentide töötajate teabevahetuskanalina, kui üks parlament soovib täpsemat teavet mõne teise riigi parlamendi (valdavalt Euroopa riikide parlamentide) tegevuse ja seadusandluse kohta.

Euroopa strateegia ja poliitilise analüüsi süsteem (ESPAS)

Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus (ECPRD) toimib parlamentide töötajate teabevahetuskanalina, kui üks parlament soovib täpsemat teavet mõne teise riigi parlamendi (valdavalt Euroopa riikide parlamentide) tegevuse ja seadusandluse kohta.

Euroopa Komisjoni avaliku arvamuse uuringud (Eurobaromeeter)

Juurdepääs Eurobaromeetri – Euroopa Komisjoni avaliku arvamuse analüüsi sektori uuringutele. Eurobaromeeter jälgib Euroopa kodanike suhtumist olulistesse küsimustesse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Juurdepääs kõikidele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee dokumentidele. See komitee on ELi tasandil konsultatsiooni ja dialoogi pidamise ning konsensuse taotlemise koht n-ö organiseerunud kodanikuühiskonna kõikide sektorite esindajate jaoks.

Euroopa Regioonide Komitee

Juurdepääs Euroopa Regioonide Komitee uuringutele ja uuringudokumentidele. Euroopa Regioonide Komitee on ELi piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajate esinduskogu.

Õigusloome jälgimissüsteem

Siin saate jälgida Euroopa otsustusprotsessi samm-sammult. Vaadake, mis on juba toimunud ja mis toimub järgmiseks.

Dokumendiregister

Register hõlmab kõiki ametlikke dokumente, mis Euroopa Parlament on alates 3. detsembrist 2001 koostanud või saanud. Dokumente saab otsida märksõna, autori, kuupäeva, viitenumbri ja dokumendi liigi järgi.

EPRSi blogi

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse blogi võimaldab pöörduda otse asjatundjate poole, kes abistavad Euroopa Parlamendi liikmeid uuringutes ja ettevalmistavas seadusandlikus töös.

ESPAS

ESPAS on ainulaadne institutsioonidevaheline projekt, mille eesmärk on suurendada ELi jõupingutusi väga tähtsas tuleviku kavandamise valdkonnas.

ORBIS - Tuleviku-uuringute keskus

Siin avaneb Teile maailma suurim tuleviku-uuringute kogu, kust saate teavet ühiskonda mõjutavate pikaajaliste suundumuste kohta. Kogust leiate käsitlused väga paljudel Teie ja kogu maailma inimeste jaoks olulistel teemadel. Tutvuge, lugege, süvenege.

URBIS - Rakendusuuringute keskus

Komisjoni tööprogrammiga seotud teave liikmesriikide parlamentidelt, piirkondadelt, linnadelt ja sotsiaalpartneritelt.

Euroopa Liidu teabelehed

Teabelehed on kokkuvõtlikud, ent kõikehõlmavad teabeallikad, mis annavad ülevaate Euroopa integratsioonist ja Euroopa Parlamendi osast selles. Neid ajakohastatakse korrapäraselt ja neid saab lugeda nii Think Tanki veebilehel kui ka teabelehtede veebilehel.

ELi raamatupood

Kõik ELi väljaanded on saadaval ELi raamatupoes, veebiraamatupoes, raamatukogus ja ELi institutsioonide väljaannete arhiivis.