Partner

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Besök iLibrary, OECD:s nätbiblioteket, där du hittar organisationens böcker, artiklar och statistik samt portalen för OECD:s analyser och data.

Europeiska universitetsinstitutet

Europeiska universitetsinstitutet (EUI) är ett internationellt institut för akademisk undervisning och forskning. Dess mål är att tillhandahålla avancerad akademisk fortbildning för doktorander och forskare på postdoktorandnivå och att främja forskning på områden som är av särskilt intresse för Europas utveckling.

Europeiska unionens historiska arkiv

Europeiska unionens historiska arkiv, som administreras av Europeiska universitetsinstitutet i Florens, bevarar och ger åtkomst till EU-institutionernas arkivhandlingar för allmänheten, men även europeiska personligheters, framstående politikers, rörelsers och föreningars privata arkiv.

Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation

Det europeiska centrumet för parlamentarisk forskning och dokumentation (ECPRD) fungerar som en kanal för informationsutbyte för parlamentsanställda så fort ett parlament vill få reda på mer om parlamentarisk praxis och lagstiftningsförfaranden i andra, företrädesvis europeiska, länder.

Europeiska systemet för strategisk och politisk analys (Espas)

Det europeiska centrumet för parlamentarisk forskning och dokumentation (ECPRD) fungerar som en kanal för informationsutbyte för parlamentsanställda så fort ett parlament vill få reda på mer om parlamentarisk praxis och lagstiftningsförfaranden i andra, företrädesvis europeiska, länder.

Europeiska kommissionen - Allmänna opinionen (Eurobarometern)

Studera Eurobarometerns undersökningar och studier från Europeiska kommissionens avdelning för analys av den allmänna opinionen, som följer tendenser i viktiga frågor om det europeiska medborgarskapet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Få tillgång till alla EESK:s handlingar. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är EU:s forum för samråd, dialog och samförstånd mellan företrädare från alla olika sektorer i det organiserade civila samhället.

Europeiska regionkommittén (ReK)

Få tillgång till Europeiska regionkommitténs studier och övriga forskningsrapporter. Kommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare.

Lagstiftningsdatabasen

Här kan man följa EU:s beslutsgång steg för steg. Ta reda på vad som hänt och vad nästa steg är.

Register över handlingar

I registret finns alla officiella dokument som Europaparlamentet har utarbetat eller fått sedan den 3 december 2001. Du kan söka på nyckelord, skribent, datum, referensnummer eller typ av dokument.

Europaparlamentets utredningstjänsts webbsida

Via utredningstjänstens webbsida kan man få direkt kontakt med de expertgrupper som hjälper ledamöterna i deras utredningar och arbete vid utarbetande av lagstiftning.

ESPAS

ESPAS är ett unikt interinstitutionellt projekt som syftar till att stärka EU:s arbete på det viktiga området framtidsplanering.

ORBIS - Knutpunkten för framsynsstudier

Besök världens största samling av framtidsstudier. Upptäck de långsiktiga trenderna som kommer att forma samhället. Läs och lär dig mer om en mängd olika ämnen som berör dig och resten av världens befolkning.

URBIS - Knutpunkten för genomförandestudier

Allt från nationella parlament, regioner, städer och arbetsmarknadens parter med anknytning till kommissionens arbetsprogram.

Faktablad om Europeiska unionen

Faktabladen är kortfattade men trots det innehållsrika informationskällor som ger en översikt över den europeiska integrationen och Europaparlamentets bidrag till denna process. Faktabladen uppdateras regelbundet och kan konsulteras antingen på Think Tank-webbplatsen eller på faktabladens webbplats.

EU Bookshop

Alla EU-publikationer finns på EU Bookshop, som är EU-institutionernas bokhandel, bibliotek och arkiv på internet.