Κλιματική αλλαγή

Η ΕΕ εργάζεται για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Μάθετε για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μετατροπή των δεσμεύσεων της ΕΕ σε συγκεκριμένα μέτρα.

Μείωση των εκπομπών

Δεδομένα και γραφήματα

Transport emissions

Climate finance