Климатични изменения

Европейският съюз дава принос за справяне с измененията на климата. Научете как Парламентът работи за превръщането на ангажиментите в реални мерки.

Намаляване на емисиите

Данни и инфографики

Емисии от транспорта

Финансиране на политиката относно климата

Видеометариали