Galios ir procedūros 

ES sutartimis Parlamentui – tiesiogiai renkamai ES institucijai – buvo suteikti platūs įgaliojimai. Tolesniuose skirsniuose išsamiai paaiškinama, kaip taikomos procedūros.

Teisėkūros galios 

Parlamentas kartu su ES vyriausybių atstovais Taryboje yra atsakingas už ES teisės aktų priėmimą. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą abi institucijos naudojasi lygiaverčiais teisėkūros įgaliojimais. Tam tikrais atvejais gali būti taikomos ir kitos procedūros.

Biudžetinės galios 

Parlamentas ir Taryba turi susitarti dėl ES metinio biudžeto. Sužinokite, kaip vyksta ši procedūra.

Priežiūros galios 

Parlamento nariai prižiūri ES institucijų – visų pirma Europos Komisijos, t. y. Europos Sąjungos vykdomosios institucijos – darbą.

Nacionaliniai parlamentai 

Sužinokite, kaip spręsdamas Europos klausimus Europos Parlamentas bendradarbiauja su nacionaliniais parlamentais.

Lisabonos sutartis 

Lisabonos sutartis – tai naujausia ES sutarčių redakcija, kuria buvo išplėsti Europos Parlamento įgaliojimai. Sužinokite daugiau.