Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0079/2019, внесена от J.W., с германско гражданство, подписана от още един човек, отнасяща се до отсичането на дървета в специална защитена зона в Северен Рейн-Вестфалия

18-02-2020 PETI_CM(2019)640670 PE640.670v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0280/2019 by J.B. (Spanish) on the situation of Valencian orange growers

18-02-2020 PETI_CM(2020)648302 PE648.302v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0335/2019 by Eduardo Velázquez (Spanish) on behalf of IU Exterior, on the situation of intra-EU migrant workers hired by temporary employment agencies in the Netherlands

18-02-2020 PETI_CM(2020)648305 PE648.305v01-00
PETI