Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г.

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1211/2018, внесена от R. C. и М. R., с италианско гражданство, правни представители, от името на Сдружението на италианските длъжностни лица в Европейското патентно ведомство, подкрепена от 26 подписа, относно прехвърлянето на пенсионните вноски, платени в Италия, в Евроконтрол и Европейското патентно ведомство

19-08-2019 PETI_CM(2019)639897 PE639.897v02-00
PETI

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI