Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Activity Report 2014-2019

21-06-2019 IMCO_DT(2019)638713 PE638.713v04-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0501/2014, внесена от Доменико Бенарди, с италианско гражданство, относно депото за отпадъци „Ла Мартела“ в Матера

20-06-2019 PETI_CM(2015)557392 PE557.392v05-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1315/2015, внесена от Золтан Ломници, с унгарско гражданство, подкрепена от 4 подписа, относно Закона за словашкото гражданство

20-06-2019 PETI_CM(2016)593919 PE593.919v04-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0829/2017, внесена от S.P., с италианско гражданство, от името на организацията „meetup arcidosso5stelle“, срещу производството на геотермална енергия в Монте Амиата Петиция № 0845/2017, внесена от R.C., с италианско гражданство, от името на италианското сдружение за култура и спорт, Комитета на провинция Витербо, подкрепена от 70 подписа, относно преразглеждането на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници Петиция № 1185/2017, внесена от Лапо Роси, с италианско гражданство, от името на комисиите за околна среда на Монте Амиата, подкрепена от седем подписа, срещу емисиите на замърсители от геотермалните електроцентрали на Монте Амиата

14-06-2019 PETI_CM(2018)620772 PE620.772v03-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0898/2018 by Friedrich Klinge (German) on the violation of the Habitats Directive and of the Birds Directive by the German city of Eckernförde

14-06-2019 PETI_CM(2019)638750 PE638.750v01-00
PETI

 

  MINUTES - Monday, 8 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-08-1 PE638.475v01-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 април 2019 г.

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-11-1 PE638.477v01-00
CONT

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 2191/2013, внесена от Пиеро Бруни, с италианско гражданство, относно замърсяване на езерото Болсена

11-06-2019 PETI_CM(2015)551817 PE551.817v06-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1083/2013, внесена от Волфдитрих Бурде, с германско гражданство, относно неподходящия контрол, упражнен от Комисията във връзка с нарушения в областта на околната среда във Фрайбург в Брайсгау, Германия

11-06-2019 PETI_CM(2015)565069 PE565.069v06-00
PETI

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция №1071/2016, внесена от Андре Горети, с френско гражданство, от името на Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés, относно работното време на професионалните пожарникари

11-06-2019 PETI_CM(2017)610613 PE610.613v02-00
PETI