Търсене база данни

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент. Натиснете бутона „Търсене", за да получите всички резултати за проучвания, задълбочени анализи и брифинги, изготвени за всички комисии. Можете също така да използвате различните полета за търсене, за да филтрирате резултатите (напр.: думи в заглавие и/или резюме, автор, вид публикация, дата на публикуване и т.н.). За търсене в рамките на конкретна парламентарна комисия, моля, използвайте специалния уебсайт на тази комисия.

PE -