Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Τελευταία νέα

Next LIBE Committee meetings

08-09-2022 - 11:12
Next LIBE meetings:

  • Monday, 10 October, 15.00 - 18.30
  • Tuesday, 25 October, 14.30 - 18.30