Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Τελευταία νέα

Next LIBE Committee meetings

07-07-2022 - 15:52
Next LIBE meetings:

  • Wednesday, 13 July, 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.30
  • Thursday, 14 July, 9.00 - 12.30;