Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Lisabonská stratégia
Financné služby
Demokratická kontrola ECB
Cezhranicné platby
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lisabonská stratégia: konkurencieschopnejšia Európa, s novými a lepšími pracovnými príležitostami
Na summite v Lisabone v marci 2000 sa predsedovia vlád štátov EÚ dohodli na novom strategickom zámere pre Európsku úniu, a to urobit z nej najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku vo svete do roku 2010. Eu...
> more


Financné služby: vývoj smerom k jednotnému trhu
Efektívnejšie financné trhy sú rozhodujúce pre ekonomickú budúcnost Európy. Európsky parlament schválil za posledných niekolko rokov celý rad zákonov, ktoré mali za úlohu integrovat odvetvia financn...
> more


Demokratická kontrola Európskej centrálnej banky.
Napriek tomu, že Európska centrálna banka (ECB) prijíma rozhodnutia o menovej politike  nezávisle od národných inštitúcií a orgánov Spolocenstva, je demokraticky zodpovedná a povinná podla Zmlu...
> more


Niektoré banky si úctujú poplatky za medzinárodné a domáce prevody eura
Bankové poplatky za prevody z úctu z jedného clenského štátu EÚ do iného clenského štátu sú odteraz rovnaké ako za bankový prevod v rámci jednej krajiny. Platby kreditnou kartou a výbery z úctu v hoto...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004