Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Lissabon-strategien
Finansielle ydelser
Demokratisk kontrol
med ECB
Betalinger på tværs
af grænserne
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lissabon-strategien: et mere konkurrencedygtigt Europa med flere og bedre job
På topmødet i Lissabon i marts 2000 enedes EU's stats- og regeringschefer om et nyt strategisk mål for EU: at blive den mest konkurrencedygtige økonomi i verden i 2010. Siden da har Europa-Parlamentet...
> more


Finansielle tjenester: på vej mod et indre marked
Mere effektive finansielle markeder spiller en afgørende rolle for Europas økonomiske fremtid. Europa-Parlamentet har i de seneste år godkendt en lang række lovgivningsforslag, der sigtede på at integ...
> more


Demokratisk kontrol med Den Europæiske Centralbank
Selv om Den Europæiske Centralbank handler uafhængigt af institutioner i medlemsstaterne og EU, når den fastlægger sin monetære politik, er den underlagt demokratisk kontrol og skal ifølge EF-trakta...
> more


Ens bankgebyrer på internationale og nationale overførsler i euro
Bankgebyrer for at overføre euroer fra en konto i et EU-land til en konto i et andet er nu de samme som for overførsler af euroer inden for samme land. Man skal heller ikke betale mere, end man gør i ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004