Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Strategie van Lissabon
Financiële diensten
Democratische controle
over de ECB
Grensoverschrijdende betalingen
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


De strategie van Lissabon: een meer concurrerend Europa, met meer en betere banen
Op de Top van Lissabon in maart 2000 bereikten de regeringsleiders van de EU overeenstemming over een nieuwe strategische doelstelling voor de Europese Unie: voor 2010 moest het de meest concurrerende...
> more


Financiële diensten: op weg naar een interne markt
Efficiëntere financiële markten zijn van het grootste belang voor de economische toekomst van Europa. De afgelopen jaren heeft het Europees Parlement een gestage stroom wetgeving goedgekeurd om de bed...
> more


Democratische controle op de Europese Centrale Bank
De Europese Centrale Bank (ECB) mag dan wel onafhankelijk van nationale en communautaire instellingen handelen bij de besluitvorming over het monetair beleid,  toch heeft zij een democratische ...
> more


Geen hogere bankkosten voor internationale overschrijvingen in euro
Voor het overmaken van euro's van het ene EU-land naar het andere hoeven voortaan geen hogere bankkosten meer te worden betaald dan voor binnenlandse eurotransfers. Ook het gebruik van kredietkaarten ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004