Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
L-istrategija ta’ Lisbona
Is-servizzi finanzjarji
L-iskrutinju demokratiku
tal-BCE
Il-pagamenti li jinvolvu aktar minn pajjiz wiehed
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


L-istrateġija ta’ Lisbona: aktar kompetittiva, aktar impjiegi u ta' kwalità aħjar.
Fis-Summit ta’ Lisbona f’Marzu 2000, il-gvernijiet ftehmu dwar għan strateġiku ġdid għall-Unjoni Ewropea: li jagħmluha l-aktar ekonomija kompetittiva fid-dinja sa l-2010. Minn...
> more


Servizzi finanzjarji: progress lejn suq uniku
Swieq finanzjarji aktar efficjenti huma fondamentali ghall-futur ekonomiku ta' l-Ewropa. F'dawn l-ahhar snin, il-Parlament Ewropew approva sensiela ta' legizlazzjoni bil-ghan li jigu integrati l-indus...
> more


L-iSkrutinju Demokratiku tal-Bank Ċentrali Ewropew
Minkejja l-fatt li l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jaġixxi b'mod indipendenti mill-istituzzjonijiet nazzjonali u Komunitarji meta jieħu deċiżjonijiet dwar il-politika mon...
> more


L-istess drittijiet tal-bank fuq trasferimenti ta’ l-euro internazzjonali u domestici
Id-drittijiet tal-bank imhallsa sabiex ikunu ttrasferiti l-euro minn kont f’pajjiz ta’ l-UE ghal pajjiz iehor issa huma daqs dawk imhallsa ghal trasferimenti fl-istess pajjiz. Pagamenti bil-karti ta’ ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004