Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Sikkerhed til søs
Havnetjenester
Luftfart
Kompensation til flypassagerer
Vejsikkerhed
Økopoint
Jernbaner
Posttjenester
Struktur- og samhørighedsfond
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Europas skibsruter skal gøres mere sikre
Der har været en lang række skibskatastrofer ud for Europas kyster: Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Erika og Prestige for blot at nævne et par stykker. Efter at Erika sank ud for Bretagnes kyst i 1999, er...
> more


Parlamentet torpederer liberalisering af havnetjenester
EU staser på at overføre gods og passagerer til mere miljøvenlige transportformer. Derfor vil EU fremme søtransport ved at gøre søfart mere konkurrencedygtig. Europa-Kommissionen har argumenteret for,...
> more


Flyrejser - sikkerheden er i fokus i det fælles europæiske luftrum!
Nu forbedres flysikkerheden i Europa takket være ny EU-lovgivning. Der er et samlet flyvekontrolsystem på vej for Europas tæt befærdede luftrum. Det er lykkedes for EP-medlemmerne at sikre, at civile ...
> more


Kompensation - og komfort - til strandede flypassagerer
I EU afvises omkring en kvart million flypassagerer hvert år, selv om de har fuldt gyldig pladsreservation på et rutefly. EU har nu strammet sin lovgivning fra 1991 om kompensation og bistand til diss...
> more


Sikkerhed på Europas veje
I de 15 lande, som udgjorde EU før udvidelsen, dræbes der hvert år mere end 40.000 mennesker i trafikken, medens over 1,7 millioner - fodgængere, cyklister, passagerer og chauffører - kommer til skade...
> more


Økopoint-forordningen for Østrig: ikke helt uproblematisk
Det kan synes vanskeligt at forene miljøbeskyttelse med lastvognstrafik. Og hvis de alligevel skal forenes med hinanden, kan man være sikker på, at det skaber konflikt. Tag f.eks. lastvognstrafikken g...
> more


Det kører på skinner for jernbanerne!
Der er lysere fremtidsudsigter for de europæiske jernbaner, efter at der er vedtaget ny lovgivning, som gør det muligt for de europæiske jernbaneselskaber at drive virksomhed på tværs af de interne EU...
> more


Forsigtig liberalisering af posttjenester
Europa-Kommissionen ville oprindelig gennemføre en meget vidtgående liberalisering af posttjenesterne. EP-medlemmerne var derimod fast besluttet på, at selv personer i fjerntliggende områder skulle ku...
> more


Regionalpolitikken - nøglen til EU's fremtid?
Ca. en tredjedel af EU-budgettet går til regionalpolitikken, der er et af EU's centrale satsningsområder. Der ydes støtte til regionerne ud fra tanken om "økonomisk og social samhørighed". Det betyder...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004