Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EP-valg
EP: Organisation
og arbejdsmåde
Medbestemmelse
og andre procedurer
Budgetbeføjelser
Budgetkontrol
Demokratisk tilsyn
Statut for MEP'erne og
europæiske politiske partier
Midlertidige udvalg
og undersøgelsesudvalg
Andre EU-institutioner
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Brug din stemmeret!
Siden 1979 har EU-borgerne selv valgt deres repræsentanter i Europa-Parlamentet. De vælges ved direkte, almindeligt valg for en femårig periode. Valgmåden er ikke ensartet i de forskellige lande, men ...
> more


Europa-Parlamentets struktur og arbejdsgang
Et nyvalgt medlem af Europa-Parlamentet står over for mange nye udfordringer: medlemmet skal tilslutte sig en politisk gruppe, vælge sig et udvalg, deltage i valget af gruppeformand og Europa-Parlam...
> more


En ligeværdig lovgiver
Hvad skal vi egentlig med Europa-Parlamentet? Som i alle demokratier kontrollerer Parlamentet den udøvende magt, hvordan de offentlige midler bruges, og stemmer om love. Sådan var det ikke i Fællesska...
> more


EP's budgetbeføjelser
Siden EU blev oprettet, har Europa-Parlamentet arbejdet for at sikre, at skatteborgerne får mest muligt for pengene i et fornuftigt EU-budget, og EP har gradvis fået større indflydelse. Siden slutni...
> more


Sådan kontrolleres det, at skatteydernes penge bruges fornuftigt
Da Santer-Kommissionen blev tvunget til at træde tilbage i 1999, udløste det en chokbølge over hele Europa. De 20 kommissærer trådte tilbage, efter at Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg havde p...
> more


Målrettet kontrol for mere demokrati
Europa-Parlamentets kontrolopgaver fik fornyet aktualitet, da Europa-Kommissionen under Jacques Santer trådte tilbage i 1999 og senere med Eurostat-affæren i 2003. Disse to opsigtsvækkende begivenhede...
> more


EU's nye ansigt
Nogle træk ved Europa-Parlamentets arbejde er stadig forbavsende "nationale" og ikke "europæiske". EP-medlemmerne får ikke alle den samme løn. De aflønnes af hjemlandet med samme løn som de nationale ...
> more


Parlamentet som kontrolinstans
I 1996-1997 nedsatte Europa-Parlamentet to undersøgelsesudvalg, nemlig et udvalg om fællesskabsforsendelsesordningen og et andet udvalg om BSE-krisen. Det blev BSE-udvalget, der tiltrak sig størst opm...
> more


EU-institutionerne
Den Europæiske Union er ikke en forbundsstat på linje med USA og heller ikke et simpelt samarbejdsorgan ligesom FN. Det er tværtimod en helt enestående politisk, juridisk og institutionel konstruktion...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004