Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Miljøpålidelighed
Luftforurening
Drivhusgasser
"Auto Olie II"
Affald fra elektronikindustrien
Emballageaffald
Fødevaresikkerhed
GMO
Tobak
Støjforurening
Kosmetik
Menneskevæv og -celler
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Miljøansvar: den, der sviner, må også gøre rent efter sig
Ifølge Europa-Kommissionen er omkring 300.000 lokaliteter som grunde, søer og vandløb rent faktisk forurenet med skadelige stoffer eller kan være det. Hvert tilfælde af forurening er et tilfælde for m...
> more


Beskyt vore skove, søer og lunger mod forurening
Fra skove ætset af syreregn til byer kvalt i høje ozonkoncentrationer, fra skandinaviske søer uden levende organismer til laguner plaget af alger: Luftforureningen spiller hasard med vores miljø og vo...
> more


EU hurtigt fremme med handel med emissioner
Europa fører på verdensplan i kampen mod den globale opvarmning. Fra januar 2005 vil EU have den første grænseoverskridende ordning, der gør det muligt at handle med emissionskvoter for drivhusgasser....
> more


Bilforureningen må holdes i ave!
Biltrafikken kræver ikke kun dødsofre, når der sker færdselsulykker. En mere snigende fare består i bilforureningen, der også kræver menneskeliv og kan drages til ansvar for tusindvis af dødsfald hver...
> more


Mindre elektroskrot - og producenten skal betale
Europa er ved at blive begravet i bjerge af elektrisk og elektronisk affald. I snit frembringer hver forbruger årligt 16 kg af den slags affald. Det giver seks mio. tons årligt i Europa som helhed. De...
> more


Emballageaffald - det er bedre at forebygge end at helbrede!
Som optakt til den kommende udvidelse besluttede EU i 2001 at ajourføre direktivet om emballage og emballageaffald, der oprindelig blev vedtaget i 1994 - dette direktiv har til formål at undgå emballa...
> more


Velbekomme!
Dioxin i kyllinger, hormoner i oksekød, BSE, mund- og klovsyge - stribevis af fødevareskandaler har i de seneste år placeret fødevaresikkerhed som et højt prioriteret emne på dagsordenen hos de europæ...
> more


Tydelig mærkning af GMO'er
Europæerne er meget skeptiske over for genmodificerede organismer, hvorimod amerikanerne betragter genmodificerede fødevarer som noget helt normalt. For at imødekomme borgernes betænkeligheder har EU ...
> more


Rygning kan dræbe- nu er du advaret !
For nylig har EU vedtaget to vigtige direktiver om tobak, nemlig et direktiv om ingredienser og mærkning og et andet direktiv om reklame og sponsorering. Europa-Parlamentet foretog en række ændringe...
> more


Mindre støj - mere søvn
EU's støjplagede borgere vil nu kunne sove bedre efter Europa-Parlamentets sejr i kampen for at få indført støjgrænser på EU-plan. Ifølge et nyt direktiv om ekstern støj skal medlemsstaterne indføre l...
> more


Totalt forbud mod dyreforsøg med kosmetik på vej
Dyreforsøg med kosmetiske midler er et emne, der kan få sindene i kog. Mange forskellige hensyn spiller ind: forbrugersikkerhed, dyrevelfærd, internationale handelsregler og EU-baserede kosmetikfirm...
> more


Sikkerhedsgaranti ved celle- og vævstransplantation
Lægevidenskaben oplever for øjeblikket en rivende udvikling inden for transplantation af menneskeceller og -væv. Der er dog større risiko for at blive inficeret end ved blodtransfusion. Da celler og v...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004