Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
EU-borgerskab
Charteret for
grundlæggende rettigheder
Grundlæggende rettigheder
Offentlig adgang
til dokumenter
Uddannelse
og unges mobilitet
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Valgret, andragender, ombudsmandsinstitutionen: unionsborgerskabet i praksis
Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette: Dette princip er formuleret i Amsterdam-traktaten og videreføres med en fremtrædende placering ...
> more


Chartret: rettigheder og værdier side om side
«De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning besluttet at dele en fredelig fremtid, der bygger på fælles værdier.» Således indledes præamblen til chartret om grundlæggend...
> more


Til forsvar for grundlæggende rettigheder
Den Europæiske Unions fundament hviler på menneskerettigheder, borgerrettigheder og retsstaten. Alligevel indløber der meldinger om, at disse rettigheder regelmæssigt krænkes overalt i Europa. Som fol...
> more


Mere åbenhed skal give større ansvarlighed
Åbenhed og let adgang til informationer hos de offentlige myndigheder er selve grundlaget for et velfungerende demokrati. Uden dette kan regeringer og offentlige myndigheder ikke blive stillet til r...
> more


Erasmus: en invitation til at rejse
Erasmus så dagens lys i 1987. Det år kunne 3.000 studerende rejse ud for at udbygge deres uddannelse på et andet europæisk universitet. 2002 var en milepæl: det år rundede antallet af støttemodtager...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004