Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
Telekommunikation
Internet
Copyright / informationssamfundet
TVog filmindustrien
Energiliberalisering
Vedvarende energi
Forskning
(6. Rammeprogram)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekommunikation - nye regler for den digitale æra
Ny EU-lovgivning skal skærpe konkurrencen på telekommunikationsmarkedet. Det vil give lavere priser og flere valgmuligheder for forbrugerne. Lovgivningen vil give ensartede markedsvilkår på europæisk ...
> more


Europa skal fortsat ligge i førerfeltet i internet-boomet
De sidste få års eksplosion i brugen af internettet har fået EU til at vedtage en bred vifte af lovgivning i et forsøg på at øge fordelene ved den ny teknologi og samtidig beskytte borgerne og erhverv...
> more


Bedre beskyttelse af ophavsrettigheder – så kreativitet også kan betale sig i fremtiden
I vore dage findes snart sagt alt i digitalt format: Takket være de nye medier er der adgang til tekst, musik og film når som helst og hvor som helst, og de kan kopieres ubegrænset for små penge. I in...
> more


EP-medlemmerne vil forsvare den europæiske audiovisuelle sektor
Den audiovisuelle sektor beskæftiger direkte over en million mennesker i EU. Ud over den økonomiske betydning spiller sektoren en afgørende social og kulturel rolle, da næsten intet hjem i EU er uden ...
> more


Energipakke til Europa – frit valg for forbrugerne
Ligesom de europæiske forbrugere selv bestemmer, hvilke madvarer de køber i supermarkedet, skal de nu også selv kunne bestemme, hvem de køber energi hos og til hvilken pris. I mange EU-stater har forb...
> more


Bekæmpelse af drivhuseffekten:
vedvarende og intelligent energi
I forlængelse af Kyoto-protokollen støtter Europa-Parlamentet indsatsen for at finde alternative løsninger til de klassiske energikilder og går ind for at fremme vedvarende energi fra vind, sol, bioga...
> more


16,3 milliarder euro skal sætte skub i den videnskabelige forskning
Det sjette rammeprogram for forskning er det hovedinstrument, EU benytter til at finansiere videnskabelig forskning. Det sigter især på at skabe et europæisk forskningsrum, et slags "fællesmarked" f...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004